Introkurs for nye tillitsvalgte

Introkurs for nye tillitsvalgte gir en god innføring i god hvordan norsk svømming fungerer, styrearbeid, leders rolle og aktivitetsutvikling i din klubb. Samlingen vil gi deg forståelse for hvilken rolle og hvilket ansvar du har som engasjert i din klubb. Kurset har også et sosialt fokus og vil være en gylden mulighet til å møte og diskutere med engasjerte fra andre klubber. Og kanskje tar du med deg noen tips hjem for å videreutvikle klubben!?

Målgruppe: Kurset anbefales til alle som har et ansvar for å lede andre i klubbhverdagen – spesielt nye ledere og tillitsvalgte, samt engasjerte i mindre og mellomstore klubber. Engasjerte i kretsleddet, hovedtrenere og svømmeskoleansvarlige er også velkommen til å ta introkurset.

Kurset vil gi deg:

  • God oversikt og kjennskap til Norges Svømmeforbund
  • God oversikt og kjennskap til oppbygningen av norsk idrett
  • Grunnleggende kunnskaper om styrearbeid i praksis
  • Kjennskap til verdibasert ledelse
  • Forståelse for hva som kreves i din rolle

Kurset gjennomføres normalt som en del av Kompetansehelga.

Kontakt eller spørsmål?

Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no

MENY