Styrearbeid i praksis

Hva er jeg valgt til å gjøre? Hvilket ansvar har jeg som styremedlem?

Et idrettslag som er tatt opp i NIF har som formål jfr. § 1 å drive idrett. For å få til god aktivitet er god organisering og ledelse sentralt. Kurset gir gamle og nye tillitsvalgte innføring og innsikt i hva det vil si å være tillitsvalgt i klubb, gi en oversikt over lover og regler, og legge igjen gode verktøy som kan benyttes i klubbarbeidet for å få en god struktur.

Mål for kurset
Deltakerne skal få trygghet i rollen som tillitsvalgt gjennom å bli kjent med lover og regler og tilegne seg en god forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde.

Gjennomføring
Styrearbeid i praksis arrangeres i klubb (gjerne flere klubber sammen). Det er gratis for klubben. Klubben må koordinere og dekke møtelokaler (med flip-over og prosjekter) og bevertning.

Varighet: 3-6 timer (1 kveld for de fleste klubber)
Målgruppe: Styret i klubben både hovedstyret og gruppestyrene, tillitsvalgte, valgkomiteens medlemmer, administrasjonen og ansatte, sentralt engasjerte og andre med lederoppgaver.

Kursinnhold:
Fokus på styrets ansavar og muligheter i forhold til klubbens

 • Ansvarsoppgaver
  • Lover og regler
  • Effektivt styrearbeid
  • Roller og ansvarsoppgaver
 • Ressursoppgaver
  • Ledelse av en klubb
  • Idrettslaget- en samfunnsaktør
  • Arbeidsgiveransvar (hvis en har ansatte)
 • Strategioppgaver
  • Hvordan jobbe for å utarbeide en god strategi gjennom en virksomhetsplan? Virksomhetsidé, visjon, verdigrunnlag – organisasjonsrakett
  • Hva er kravene til en organisasjonsplan? Organisasjonskart/klubbhåndbok
  • Hva må til for å oppnå det dere vil?

Dokumenter:
–  Klubbens styrearbeid i praksis info (ta med på møtet)
–  Invitasjon STYREARBEID I PRAKSIS (mal, som dere kan bruke fritt)
–  Sjekkliste før kurs klubbens styrearbeid i praksis (skal fylles ut og sendes til veiledere så fort dato er bestemt)

Ønsker dere styrearbeid i praksis?
Ta kontakt med idrettskretsen eller NSF:
Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no

MENY