Styrearbeid i praksis

Hva er jeg valgt til å gjøre? Hvilket ansvar har jeg som styremedlem?

Et idrettslag som er tatt opp i NIF har som formål jfr. § 1 å drive idrett. For å få til god aktivitet er god organisering og ledelse sentralt. Kurset gir gamle og nye tillitsvalgte innføring og innsikt i hva det vil si å være tillitsvalgt i klubb, gi en oversikt over lover og regler, og legge igjen gode verktøy som kan benyttes i klubbarbeidet for å få en god struktur.

Mål for kurset
Deltakerne skal få trygghet i rollen som tillitsvalgt gjennom å bli kjent med lover og regler og tilegne seg en god forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde.

Gjennomføring
Styrearbeid i praksis arrangeres i klubb (gjerne flere klubber sammen). Det er gratis for klubben. Klubben må koordinere og dekke møtelokaler (med flip-over og prosjekter) og bevertning.

Varighet: 3-6 timer (1 kveld for de fleste klubber)
Målgruppe: Styret i klubben både hovedstyret og gruppestyrene, tillitsvalgte, valgkomiteens medlemmer, administrasjonen og ansatte, sentralt engasjerte og andre med lederoppgaver.

Kursinnhold:
Fokus på styrets ansavar og muligheter i forhold til klubbens

 • Ansvarsoppgaver
  • Lover og regler
  • Effektivt styrearbeid
  • Roller og ansvarsoppgaver
 • Ressursoppgaver
  • Ledelse av en klubb
  • Idrettslaget- en samfunnsaktør
  • Arbeidsgiveransvar (hvis en har ansatte)
 • Strategioppgaver
  • Hvordan jobbe for å utarbeide en god strategi gjennom en virksomhetsplan? Virksomhetsidé, visjon, verdigrunnlag – organisasjonsrakett
  • Hva er kravene til en organisasjonsplan? Organisasjonskart/klubbhåndbok
  • Hva må til for å oppnå det dere vil?

Dokumenter:

–  Flyer med info om kurset 
–  Klubbens styrearbeid i praksis info (ta med på møtet)
–  Invitasjon STYREARBEID I PRAKSIS (mal, som dere kan bruke fritt)
–  Kartlegging av klubben før Klubbens styrearbeid i praksis kurs (skal fylles ut og sendes til veiledere så fort dato er bestemt)

E-læring «Innføring i styrearbeid for idrettslag»

Det er laget et enkelt e-læringskurs for alle tillitsvalgte i norsk idrett. I e-kurset får du innsikt i idrettens organisering og hvilket ansvar du har som styremedlem. Kurset gir en oversikt over viktige lover og regler som styremedlemmer må forholde seg til, og du får gode råd om verktøy til det praktiske arbeidet. Det anbefales å ta e-kurset før Klubbens styrearbeid i praksis kurset.

Du finner e-kurset på denne linken. Logg deg inn med din MinIdrett bruker, trykk på linken igjen for å komme til rett side. Eller trykk på Særforbund – Norges Svømmeforbund – Klubbutvikling.

Ønsker dere kurset Klubbens styrearbeid i praksis?
Ta kontakt med idrettskretsen eller NSF:
Kristin Angelsen, kristin.angelsen@svomming.no

 
Hopp til verktøylinje