Lederkurs for ungdom

Bilde fra kull 2019/2020

Mål: Kurset skal gi deg verktøy og den kompetansen du trenger for å løse ulike oppgaver og være en ressursperson i din klubb.
Målgruppe: Engasjert ungdom mellom 15 og 19 år, som har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør/trener/dommer. Deltakerne må være medlem av en klubb i NSF.
Varighet: 25 timer kurs, fordelt på to samlinger (første på høsten og siste på våren), samt praksisperiode i klubb/krets i perioden mellom samlingene.
Innhold: Første kurshelg tar opp følgende temaer:

 • Bli kjent
 • Jeg som rollemodell
 • Selvtillit, selvbilde og selvfølelse
 • Medlemmet i sentrum
 • Deg som ressurs
 • Fra mål til handling
 • Kommunikasjon
 • Presentasjonsteknikk

Andre kurshelg tar opp følgende temaer:

 • Evaluering
 • Erfaringsutveksling
 • Møteledelse / praktisk styrearbeid
 • Veien videre i eget idrettslag
Hvem kan arrangere: NSF sentralt

Kurset har oppstart på høsten. Norges Svømmeforbund annonserer ny kursrunde og påmelding mai/juni!

Samlinger:

Kurset består av to samlinger, i tillegg til praksisperiode.

Første samling (okt/nov) foregår fredag-søndag med to overnattinger. Andre samling skjer ca 3mnd senere (feb/mars) og foregår som en dagssamling på en lørdag.

Arbeidsform:

Samlingene består av aktivitet og involvering, musikk og actionfylte pauser, arbeid individuelt, i grupper og i fellesskap. Dette er ikke et kurs hvor du bare sitter og lytter.

Gjennom kurset blir det lagt vekt på å tilføre eller forsterke ungdommenes faglige kompetanse slik at de på en best mulig måte kan bidra som ressurs i idretten. Praksis er derfor sterkt vektlagt og er et viktig suksesskriterie. Praksis i klubb skal være avklart før påmelding skjer.

Praksis (minst 10 timer):

På første samling skal deltakerne blant annet utarbeide en handlingsplan for sin praksisperiode. Praksis skal innebære prosjekter som skal komme klubben/kretsen til gode, og kan f.eks være:

 • Planlegge aktiviteter- idrettslige eller sosiale
 • Lage en handlingsplan for gruppa/laget/klubben sin
 • Være med som aktiv deltaker i styre/utvalgsmøter
 • Holde møte for å lage ungdomsgruppe eller lignende
 • Arrangere mindre stevne/konkurranse for klubbens medlemmer
 • Starte opp med ny aktivitet i klubben

Krav til klubben:

Klubben som deltakerne kommer fra, forplikter seg til å følge opp deltakerne i deres praksis og gjennomføring av handlingsplan. Oppfølgingen skal skje gjennom en mentorordning. Klubben skal også gi dem mulighet til å bidra i idrettslaget etter endt kurs.

En mentor er en person som sitter i klubbens styre eller undergruppas styre, som skal være støttespiller, veiviser, nettverkshjelper og pådriver for de unge lederne. Mentorens hovedoppgave er å støtte og veilede de unge lederne i arbeidet. En mentor forplikter seg til å være mentor for de unge lederne i minimum 1 år (med minimum 4 møter, f.eks. rett i forkant av et styremøte i klubben). Vi oppfordrer også til å fortsette samarbeidet utover denne perioden dersom det er formålstjenlig.

Kostnader:

1000,- pr. deltaker. Deltakeravgiften dekker kurs, overnatting og måltider. Deltakernes klubber er ansvarlig for kostnader og administrasjon i forbindelse med reiser til og fra samlingene.

Hvorfor skal du velge lederkurs for ungdom?

 • Utvidet nettverk og nye venner!
 • Morsomme og lærerike samlinger du vil huske
 • Du utvikler deg både som leder og menneske
 • Du får nyttige verktøy du også kan bruke videre i livet
 • Større forståelse og bevissthet rundt lederskap
 • Kursbevis fra Norges Svømmeforbund for fullført kurs og praksis

Kommentarer fra kursdeltakere:

«Lært utrolig mye om lederskap, fått selvtillit, fått mange nye venner»

«På samlingen hadde jeg en ny åpenbaring hver dag»

«Kurset har gjort meg til en klart bedre leder – kreative læringsmetoder – lært viktige ting jeg kan ta med meg videre i livet»

«Jeg vil bare si at jeg har hatt en fantastisk helg. Ikke bare har jeg blitt en bedre leder, jeg føler meg også som et bedre menneske. Jeg har virkelig blitt inspirert!»

Spørsmål?

Kontakt: Ingrid Lægreid, IngridEikestol.Laegreid@svomming.no

 
Hopp til verktøylinje