Lederkurs for ungdom

 

Mål: Kurset skal gi deg verktøy og den kompetansen du trenger for å løse ulike oppgaver og være en ressursperson (for eksempel som styremedlem) i din klubb.
Målgruppe: Engasjert ungdom mellom 15 og 19 år, som har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør/trener/dommer. Deltakerne må være medlem av en klubb i NSF for å delta på kurs i regi av NSF.
Varighet: 25 timer, fordelt på to samlinger med ca. 3 måneder i mellom (normalt okt/nov og mars). Praksis (jobbe med egen handlingsplan) i klubb, lag og/eller krets i perioden mellom samlingene.
Innhold: Første kurshelg tar opp følgende temaer:

 • Bli kjent
 • Jeg som rollemodell
 • Selvtillit, selvbilde og selvfølelse
 • Medlemmet i sentrum
 • Deg som ressurs
 • Fra mål til handling
 • Kommunikasjon
 • Presentasjonsteknikk

Andre kurshelg tar opp følgende temaer:

 • Evaluering
 • Erfaringsutveksling
 • Møteledelse / praktisk styrearbeid
 • Veien videre i eget idrettslag

 

Hvem kan arrangere: NSF sentralt

Arbeidsformer under kurset:

Aktivitet og involvering, musikk og actionfylte pauser, arbeid individuelt, i grupper og i fellesskap. Dette er ikke et kurs hvor en bare sitter stille og lytter.

Gjennom kurset blir det lagt vekt på å tilføre eller forsterke ungdommenes faglige kompetanse slik at de på en best mulig måte kan bidra inn i idretten som en ressurs, ikke bare fordi man er ungdom. Praksis er derfor sterkt vektlagt og er et viktig suksesskriterie. Praksis i klubb skal være avklart før påmelding skjer.

Praksis (minst 10 timer):

Det er obligatorisk med en presentasjon av hva man har vært med på og lært første kurshelg, for styret i klubben/gruppa.

Utover dette kan praksis f.eks være:

 • Planlegge enkle aktiviteter, idrettslige eller sosiale
 • Lage en handlingsplan for gruppa/laget/klubben sin
 • Være med som en aktiv deltaker i styre/utvalgsmøter
 • Holde møte for å lage ungdomsgruppe eller lignende
 • Dersom man er instruktør eller trener kan det inngå som praksis

Krav til klubben:

Klubben som deltakerne kommer fra, forplikter seg til å følge opp deltakerne i deres praksis og gi dem mulighet til å bidra i idrettslaget etter endt kurs. Oppfølgingen skal skje gjennom en mentorordning.

En mentor er en person som sitter i klubbens styre eller undergruppas styre, som skal være støttespiller, veiviser, nettverkshjelper og pådriver for de/den unge lederen. Mentorens hovedoppgave er å støtte og veilede den/de unge lederne i arbeidet i egen klubb. En mentor forplikter seg til å være mentor for en eller flere unge ledere i minimum 1 år (med minimum 4 møter, f.eks. rett i forkant av et styremøte i klubben), men vi oppfordrer å fortsette samarbeidet dersom det er formålstjenlig.

Kostnader:

Kostnader for deltakelse vil det bli opplyst om på invitasjonen til kurset.

Dersom deltakere ikke møter til kurset uten å ha varslet arrangør vil klubben måtte dekke alle de faktiske kostnader som er påløpt. Klubben må også dekke alle kostnader som påløper dersom deltakere sendes hjem på grunn av regelbrudd underveis i kurshelgene.

Kommentarer fra ungdommer som har deltatt på kurset:

“lært utrolig mye om lederskap, fått selvtillit, fått mange nye venner”

” morsomt, lærerikt, engasjerende, motiverende, interessant”

” gjort meg til en klart bedre leder – kreative læringsmetoder – lært viktige ting jeg kan ta med meg videre i livet”

“bra powerpoint, ga oss utfordringer, motiverende, gøy, lærerrikt, varierte oppgaver, engasjerende, interresant stoff, variert, samarbeid, bedre enn forventet, bra forklaring om hva dere snakker om”

“jeg vil bare si at jeg har hatt en fantastisk helg. Ikke bare har jeg blitt en bedre leder, jeg føler meg også som et bedre menneske. Jeg har virkelig blitt inspirert!”

Se og hør hva Ida fra Nedre Eiker SK og Amel fra Larvik SK mener om kurset.

Lørdagsunderholdning på kurset i mars 2013

Klipp fra kurset i mars 2013

Klipp fra kurset i mars 2014

 

Kontakt og spørsmål:

Ingrid Eikestøl Lægreid, IngridEikestol.Laegreid@svomming.no

MENY