Kompetansehelga

Konferansen skal bidra til kompetanseheving til ulike roller i klubb og har årlig rundt 300 deltakere fra hele landet.

Når: April

Sted: I eller utenfor Oslo

Målgruppe: Klubbledelse, svømmeskoleansvarlige, trenere innenfor alle grener (hver gren har eget program)

Informasjon og påmelding her.

 
Hopp til verktøylinje