Trener 1

Mål: Gjøre treneren i stand til å gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter. Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Kompetansekravene finner du i dokumentet under «Relaterte filer».
Målgruppe: Aktivitetsledere, instruktører, nåværende og tidligere aktive utøvere, ungdommer, voksne og foreldre med kjennskap til idrett som ønsker å bli trenere for utøvere på begynnernivå. Man kan delta fra det året man fyller 16 år (autorisasjon fra fylte 18 år).
Varighet: Minimum 45 timer + 45 timer praksis
Innhold: Trenerrollen, retningslinjer for idretten, aldersrelatert trening, skadeforebygging, sikkerhet, NIF og NSFs organisasjon, planlegging, utviklingstrapp, grunnleggende ferdigheter, teknikk, taktikk, organisering, verdier, metodikk osv.
Autorisasjon: Minimum fylt 18 år. Tilfredsstilt kompetansekravene i kurset. Deltatt på minimum 80% av undervisningen. Gjennomført obligatorisk praksis. Bestått de prøver som gjelder for kurset, blant annet livredningsprøven.
Hvem kan arrangere: Klubber og kretser tilknyttet NSF kan arrangere Del 3 og Del 4 svømming. Les mer om arrangering av Trener 1 kurs.

Del 4 stup, synkronsvømming, Open Water og vannpolo arrangeres av NSF. Ta kontakt med ingrideikestol.laegreid@svomming.no

På Trener 1 er det fokus på innlæring og deltakelse. Trener 1-kurset for alle grener i NSF, har en oppbygging som vist her:

t1_oppb_deltakerhefte.001

Trener 1 – Del 1 – Fellesidrettslige emner

Dette utgjør ca 12 timer. Innholdet er utviklet av NIF, og er selvstudie på nett.

Allerede nå kan du starte utdanningen din ved å gå til Trener 1-klasserommet.

Der finner du disse kursene:

 • Idrett uten skader
 • Aldersrelatert trening 1
 • Paraidrett
 • Barneidrettens verdigrunnlag (finnes også på engelsk)
 • Trenerrollen Trener 1 (ny)

Trener 1 – Del 2 – NSFs e-kurs

Dette utgjør ca 3 timer. Det er utviklet innhold for hver gren i NSF, som er lagt opp som selvstudie på nett. Disse kursene finner du også i Trener 1-klasserommet.

Innhold:

 • Generelle treneremner: Trenerens oppgaver og trenerrollen. Etiske retningslinjer.
 • Grenspesifikke emner: Historikk, konkurranseregler, konkurransebassenget, øvelser, figurer, stup og lagposisjoner.
 • Planlegging: Kort om planlegging, gjennomføring og evaluering.
 • Utviklingstrapp: Kort gjennomgang av den grenspesifikke utviklingstrappen.
 • NSFs sikkerhetsforskrifter og alarmplan

Trener 1 – Del 3 – NSFs generelle emner

Dette utgjør ca 19 timer. Denne delen er felles for alle grenene. Innholdet er utviklet av NSF sentralt, i samarbeid med grenene. Innholdet leveres som kurs, med godkjent kurslærer.

Innhold:

 • Treningsplanlegging
 • Grunnleggende ferdigheter i vann
 • Sikkerhet og HLR
 • Anatomi/fysiologi/biomekanikk
 • Trenerrollen i NSF
  • Læringsmiljøet
  • Læreprosessen
  • Grunnleggende pedagogiske prinsipper
  • Undervisningsmetoder
  • Kompetanseanalyse
  • Coaching
  • Verdier
 • Organisasjonen NSF

 

Trener 1 – Del 4 – Grenspesifikke emner

Dette utgjør minimum 13 timer. Innholdet utvikles av hver gren i NSF, og tar for seg grenspesifikk treningsplanlegging, organisering av treningen, hensyn/tilrettelegging funksjonshemmede, tekniske/taktiske ferdigheter, og fysiske faktorer.

Innholdet leveres som kurs, med godkjent kurslærer. Kursets innhold er spesifikt rettet inn mot hver gren; svømming, stup, synkron, vannpolo og Open Water. Innhold og varighet kan av den grunn variere.

I menyen til venstre finner du informasjon om innholdet for hver gren.

 

Trener 1 – Praksisperiode

Praksisperioden starter når man deltar på Del 3, er på minimum 45 timer, og må gjennomføres i løpet av ett år etter siste kursdel (Del 4).

Praksisoppgavene lastes opp i vårt digitale klasserom sammen med bekreftelse på gjennomført praksis. Her kan du også laste ned excel-skjema med oppgavene. Planlegging og evaluering av treningsøktene er inkludert i praksistiden, men det skal etterstrebes at minimum 35 timer er instruksjon/veiledning i basseng/tørrtrening av målgruppen.