Stup

Trener 1 – Del 4 – Stupspesifikke emner

Forkunnskaper: Deltakeren må ha gjennomført Del 1, 2 og 3 av Trenerløypa.

Dette utgjør ca 15 timer.

Innholdet leveres som kurs, med godkjent kurslærer.

Innhold Tid
Treningsplanlegging
 • Hva er treningsplanlegging, og Kartlegging
 • Oppbyggingen av treningsøkten
 • Periodisering og Evaluering
3 timer
Organisering av treningen
 • Logistikk
 • Sikkerhet
 • Utstyrskontroll
1 time
Tilrettelegging funksjonshemmede
 • Funksjonshemmede i stupidretten
1 time
 Tekniske og taktiske ferdigheter
 • Enkle og komplekse ferdigheter
 • Taktiske ferdigheter
6 timer
 Fysiske faktorer
 • Fysiske forutsetninger for stup
 • Utholdenhet
 • Statisk og dynamisk styrke
 • Bevegelighetstrening
4 timer

I kursoversikten til venstre finner du dato for når kursene blir arrangert.

For mer info om kurset, og hvis du ønsker at det skal bli satt opp kurs, ta kontakt med Ingrid Lægreid: IngridEikestol.Laegreid@svomming.no

MENY