Stup

Trener 1 – Del 4 – Stupspesifikke emner

Forkunnskaper: Deltakeren må ha gjennomført Del 1, 2 og 3 av Trenerløypa.

Dette utgjør ca 15 timer.

Innholdet leveres som kurs, med godkjent kurslærer.

Innhold   Tid
Treningsplanlegging
 • Hva er treningsplanlegging, og Kartlegging
 • Oppbyggingen av treningsøkten
 • Periodisering og Evaluering
3 timer
Organisering av treningen
 • Logistikk
 • Sikkerhet
 • Utstyrskontroll
1 time
Tilrettelegging funksjonshemmede 
 • Funksjonshemmede i stupidretten
1 time 
 Tekniske og taktiske ferdigheter
 • Enkle og komplekse ferdigheter
 • Taktiske ferdigheter
6 timer 
 Fysiske faktorer
 • Fysiske forutsetninger for stup
 • Utholdenhet
 • Statisk og dynamisk styrke
 • Bevegelighetstrening
4 timer 

I kursoversikten til venstre finner du dato for når kursene blir arrangert.

MENY