Svømming

Trener 1 – Del 4 – Svømmespesifikke emner

Dette er avsluttende del for Trener 1 – Svømming. Dette er et praktisk-/ teoretisk kurs levert av godkjent kurslærer.

Forkunnskaper: Deltakeren må ha gjennomført Del 1, 2 og 3 av Trener 1.
Varighet: ca 20 timer
Kostnad: se opplysninger oppgitt i påmelding
Kursform: Teori i klasserom, og praktisk undervisning i basseng.
Påmelding: Finn planlagte kurs i kursoversikten nede til venstre.
Hvem kan arrangere? Klubber og kretser tilknyttet NSF

Innhold Tid
Treningsplanlegging
 • Årsplan
 • Periodeplan
 • Treningsprogram
4 timer
Organisering av treningen
 • Pulje
 • Stasjon
 • Sirkel
1 time
Tilrettelegging funksjonshemmede
 • Holdninger
 • Kommunikasjon
 • Generell basis for svømming
 • Generell og spesifikk belastning
1,5 time
 Tekniske ferdigheter
 • Allsidighet og nøkkelferdigheter
 • Oppbygging av svømmeartene
10 timer
 Fysiske faktorer
 • Intensitetssoner og treningsmetoder i begynnertrening
 • Basis-/styrketrening
 • Bevegelighetstrening
4 timer