Svømming

Trener 1 – Del 4 – Svømmespesifikke emner

Forkunnskaper: Deltakeren må ha gjennomført Del 1, 2 og 3 av Trenerløypa.

Dette utgjør ca 20 timer.

Innholdet leveres som kurs, med godkjent kurslærer.

Innhold   Tid
Treningsplanlegging
 • Årsplan
 • Periodeplan
 • Treningsprogram
4 timer
Organisering av treningen
 • Pulje
 • Stasjon
 • Sirkel
1 time
Tilrettelegging funksjonshemmede 
 • Holdninger
 • Kommunikasjon
 • Generell basis for svømming
 • Generell og spesifikk belastning 
1,5 time 
 Tekniske ferdigheter
 • Allsidighet og nøkkelferdigheter
 • Oppbygging av svømmeartene 
10 timer 
 Fysiske faktorer
 • Intensitetssoner og treningsmetoder i begynnertrening
 • Basis-/styrketrening
 • Bevegelighetstrening 
4 timer 

I kursoversikten til venstre finner du dato for når kursene blir arrangert.

MENY