Vannpolo

Trener 1 – Del 4 – Vannpolospesifikke emner

Forkunnskaper: Deltakeren må ha gjennomført Del 1, 2 og 3 av Trenerløypa.

NB! Trener 1 del 4 vannpolo er for tiden under revidering. Ny studieplan og innhold vil bli lagt ut i januar 2019. Det nye del 4 vannpolo vil vare i 20 timer – altså en helg, og ikke 60 timer som det gamle varte. 

Under finner du info om gamle Trener 1 vannpolo. Noe av dette vil bli videreført inn i ny trener 1 vannpolo.

Gammel trener 1 vannpolo:

Denne delen inneholder to deler:

 1. Grunnleggende vannpoloteknikk og -taktikk (Basic skills & tactics course)
 2. Spesialisert vannpolotrener “Lær å spille” (Specialist course)

Totalt omfatter dette ca 60 timer undervisning.

Innholdet leveres som kurs, med godkjent kurslærer.

Grunnleggende vannpoloteknikk og -taktikk

Innhold Tid
 • Effektive læringsstrategier
 • Planlegging
 • Treningsrammer
 • 8-økters plan
4 timer
 • 8-økters plan i praksis (basseng)
2 timer

Spesialisert vannpolotrener “Lær å spille”

Innhold Tid
 • WS 1: Counter defense 1&2 phase
 • WS 2: Counter defense 3&4 phase
 • WS 3: 6:6 defense 1&2 phase
 • WS 4: 6:6 defense 3&4 phase
 • WS 5: 5:6 defense 1&2 phase
 • WS 6: 5:6 defense 3&4 phase
 • WS 7: Counter attack 1&2 phase
 • WS 8: Counter attack 3&4 phase
 • WS 9: 6:6 offence 1&2 phase
 • WS 10: 6:6 offence 3&4 phase
 • WS 11: 6:5 offence 1&2 phase
 • WS 12: 6:5 offence 3&4 phase
 • 3 praktiske økter
 • Forberedelsesoppgaver
 • Innleveringsoppgaver
60 timer

I kursoversikten til venstre finner du dato for når kursene blir arrangert.

Under “Relaterte filer” finner du bakgrunn for vannpolotrenerutdanningen i NSF, en oversikt over utdanningen, og generell info om utviklingstrappen (LTAD).

MENY