Trener 2

Mål: Gjøre treneren i stand til å ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Kompetansekravene finner du i dokumentet under “Relaterte filer”.
Målgruppe: Aktive trenere, med Trener 1-kompetanse (minst 18 år), som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre.
Varighet: Minimum 75 timer + 75 timer praksis.
Innhold: Aldersrelatert trening, trenerrollen, kosthold, antidoping, treningslære, teknikk, basistrening, psykologiske prosesser, kompetanseanalyse osv.
Autorisasjon: Tilfredsstilt kompetansekravene i kurset. Deltatt på minimum 80% av undervisningen. Gjennomført obligatorisk praksis. Bestått de prøver som gjelder for kurset.
Hvem kan arrangere: Norges Svømmeforbund

 

Velg stup eller svømming i venstremenyen for mer informasjon om Trener 2.