Trener 2

Kullet for 2022 samlet på Elverum

På Trener 2 er det fokus på deltakelse og utvikling.

Mål: Gjøre treneren i stand til å ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Trenerløypas kompetansekrav finner du i dokumentet under «Relaterte filer».
Målgruppe: Aktive trenere, med Trener 1-kompetanse (minst 18 år), som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre.
Varighet: Minimum 75 timer + 75 timer praksis.
Innhold: Aldersrelatert trening, trenerrollen, kosthold, antidoping, treningslære, teknikk, basistrening, psykologiske prosesser, kompetanseanalyse osv.
Autorisasjon: Tilfredsstilt kompetansekravene i kurset. Deltatt på minimum 80% av undervisningen. Gjennomført obligatorisk praksis. Bestått de prøver som gjelder for kurset.
Hvem kan arrangere: Norges Svømmeforbund

NSF samarbeider med Høgskolen i Innlandet avd Elverum, og flere andre særforbund (golf, innebandy, ski, friidrett, orientering, volleyball, triatlon), om å gjennomføre Trener 2 som høgskolestudie med 10 studiepoeng.

Tilbudet pr 2023 er for svømming.

Oppstart er vanligvis i april, med søknadsfrist i februar. Trener 2 går over tre samlinger – april, mai/juni, september.

Innhold: se studieplan for detaljert innhold (lenke nederst på siden)

I tillegg til samlingene må følgende e-kurs gjennomføres:

  • Aldersrelatert trening 2
  • Sunn Idrett e-læring
  • Antidoping (Ren Utøver)
  • NSFs e-kurs Trener 2 svømming

Samling 1 og 3 er felles for alle samarbeidsidrettene. Samling 2 er svømmespesifikk.

Praksiskravet er 75 timer, som gjennomføres i klubb. Praksisperioden starter allerede på første samling, og må gjennomføres i løpet av ett år etter siste kursdel. Planlegging og evaluering av treningsøktene er inkludert i praksistiden, men det skal etterstrebes at minimum 60 timer er instruksjon/veiledning i basseng/tørrtrening av målgruppen.

Deltakeravgift pr 2023 er kr 8280,- + semesteravgift. Klubb/trener dekker alle kostnader. NSF utbetaler kr 4140,- i utdanningsstøtte til klubb, etter fullført utdanning.

 
Hopp til verktøylinje