Trener 2 svømming

Mål: Gjøre treneren i stand til å ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Kompetansekravene finner du i dokumentet under “Relaterte filer”.
Målgruppe: Aktive trenere, med Trener 1-kompetanse (minst 18 år), som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre.
Varighet: Minimum 75 timer + 75 timer praksis.
Innhold: Aldersrelatert trening, trenerrollen, kosthold, antidoping, treningslære, svømmeteknikk, basistrening, psykologiske prosesser, kompetanseanalyse osv.
Autorisasjon: Tilfredsstilt kompetansekravene i kurset. Deltatt på minimum 80% av undervisningen. Gjennomført obligatorisk praksis. Bestått de prøver som gjelder for kurset.
Hvem kan arrangere: Norges Svømmeforbund

 

Trener 2 med studiepoeng

NSF samarbeider med Høgskolen i Innlandet avd Elverum, og flere andre særforbund (golf, innebandy, ski, friidrett, orientering, volleyball, triatlon), om å gjennomføre Trener 2 som høgskolestudie.

Trener 2 går over tre samlinger, hvor samling 1 og 3 gjennomføres sammen med flere idretter, og samling 2 er svømmespesifikk. Studiet gir 10 studiepoeng. Mer informasjon om Trener 2-kurset på Elverum finnes her.

På Trener 2 er det fokus på deltakelse og utvikling, og kurset inneholder blant annet disse emnene:

Del 1 og 2 – E-læring:

  • Aldersrelatert trening 2
  • Idrettsernæring
  • Om spiseforstyrrelser
  • Antidoping (Ren Utøver)
  • NSF grunnleggende onlinekurs (treningslære, teknikk, trenerrollen, organisasjonsforståelse)

Gå hit for å ta Del 1 og 2.

Samling 1 og 3 inneholder i stor grad syntesefag, som f.eks trenerrollen, motivasjon og læring, utøversamtalen, bruk av teknologiske verktøy (basseng og teori), treningslære, basistrening, bevegelsesapparatet, målsettingsprosessen osv.

Samling 2 inneholder svømmespesifikke emner, som f.eks observasjon, praktisk økt med svømmeteknikk, analyse av svømmeteknikk, NSFs teknikkoppbygging, planlegging og gjennomføring av økt, planlegging av teknikktrening ihht utviklingstrapp osv.

Praksiskravet er 75 timer. Praksisperioden starter allerede på første samling, og må gjennomføres i løpet av ett år etter siste kursdel.

Obligatoriske arbeidskrav gjennomføres mellom samlingene, og utgjør deler av praksistiden. Planlegging og evaluering av treningsøktene er inkludert i praksistiden, men det skal etterstrebes at minimum 60 timer er instruksjon/veiledning i basseng/tørrtrening av målgruppen.

MENY