Trener 3 svømming

Mål: Gjøre treneren i stand til å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere. Kompetansekravene finner du i dokumentet under “Relaterte filer”.
Målgruppe: Hovedtrenere i klubb. Aktive trenere, med Trener 2-kompetanse, som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre.
Varighet: Minimum 90 timer + 90 timer praksis underveis i kurset
Innhold: Mål- og strategiprosesser, 24 timers utøveren, prestasjonsernæring, kompetanseanalyse egen trenerrolle, idrettscoaching, idrettspsykologi, treningsplanlegging, arbeidskrav og treningsformer, tester innen svømming, teknikk og taktikk, styrketrening i svømming, hovedtrenerens rolle, OLTs filosofi for utvikling av morgendagens utøvere, regler for internasjonal deltakelse, internasjonale klassifiseringsregler for svømmere med funksjonsnedsettelser, FINAs dopingreglement, mappeoppgaver, internasjonal konferanse
Autorisasjon: Tilfredsstilt kompetansekravene i kurset. Deltatt på minimum 80% av undervisningen. Gjennomført obligatorisk praksis. Bestått de prøver som gjelder for kurset.
Hvem kan arrangere: Norges Svømmeforbund

På Trener 3 er det fokus på utvikling og prestasjon. Trener 3-kurset i svømming har denne oppbyggingen:

Bilde av Trener 3 kursets oppbygging

Trener 3 fellessamling (for alle idretter)

Norges idrettsforbund/Olympiatoppen arrangerer fellessamlinger for Trener 3, enten som to weekendsamlinger eller en 5 dagers samling. Dette utgjør ca 36 timer. Fellessamlingene består av disse fagområdene:

 • Mål- og strategiprosesser
 • 24t-utøveren
 • Prestasjonsernæring
 • Kompetanseanalyse egen trenerrolle.
 • Idrettscoaching – lederskap i idretten
 • Idrettspsykologi

Trener 3 Svømmespesifikk samling

NSF arrangerer den svømmespesifikke samlingen som weekendsamling; fredag formiddag til søndag ettermiddag. Dette utgjør ca 21 timer. Den svømmespesifikke samlingen består av disse fagområdene:

 • Treningsplanlegging
 • Arbeidskrav og treningsformer
 • Tester i svømming
 • Teknikk og taktikk
 • Styrketrening i svømming
 • Hovedtrenerens rolle

Trener 3 Internasjonal konferanse

Deltakere på Trener 3-kurs må delta på en internasjonal konferanse. Hensikten med å delta på internasjonale konferanser er å få internasjonale perspektiver på utvikling av unge utøvere, og optimalisering av trening for eliteutøvere. Dette utgjør ca 20 timer. Disse internasjonale konferansene er godkjent i Trener 3:

Etter konferansen må deltakeren besvare en oppgave som inneholder følgende:

 • Kort referat fra de foredragene du har deltatt på
 • Skrive et refleksjonsnotat hvor du:
  • Diskuterer forskjeller mellom ulike filosofier som blir presentert av foreleserne
  • Beskriver hvilken nyervervet kunnskap du ønsker å ta i bruk hjemme i klubben, og hvorfor
  • Diskuterer hvordan du vil implementere den nye kunnskapen i den daglige treningen

Trener 3 Selvstudie, e-læring, mappeoppgaver

Deltakere på Trener 3-kurs får tilgang til et eget klasserom på vår e-læringsportal. I klasserommet gjennomføres følgende e-læring:

 • Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere
 • Regler og rutiner for internasjonal deltakelse
 • Internasjonale klassifiseringsregler for svømmere med funksjonsnedsettelser
 • FINA sitt dopingreglement

I klasserommet leveres også de til enhver tid gjeldende mappeoppgaver, som blant annet er:

 • Utvikle strategiplan for treningsgruppen. Sammen med din treningsgruppe skal du utvikle en One Page Strategy plan. Gjøres etter fellessamlingen.
 • Lage treningsprogram for skadeforebygging, med video. Lage treningsprogram innen basistrening med fokus på linje/holdning, med video. Begge disse må leveres før Svømmespesifikk samling.
 • Avsluttende oppgave innen årsplanlegging, testgjennomføring, vurdering av egen treningsgruppes prestasjonsnivå. Leveres etter at alle kursdeler er gjennomført.

Trener 3 Praksisperiode

Praksisperioden er på 90 timer. Praksisperioden starter på første samling, og må gjennomføres i løpet av ett år etter siste kursdel. Mappeoppgavene som er beskrevet over er inkludert i praksistiden, men det skal etterstrebes at ca 65 timer er instruksjon/trening/veiledning i basseng/tørrtrening av målgruppen.

MENY