Trener 3

Foto: Andreas Bergmann

På Trener 3 er det fokus på utvikling og prestasjon.

Mål: Gjøre treneren i stand til å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere. Trenerløypas kompetansekrav finner du i dokumentet under «Relaterte filer».
Målgruppe: Hovedtrenere i klubb. Aktive trenere, med Trener 2-kompetanse, som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre.
Varighet: Minimum 90 timer + 90 timer praksis underveis i kurset
Innhold: Mål- og strategiprosesser, 24 timers utøveren, prestasjonsernæring, kompetanseanalyse egen trenerrolle, idrettscoaching, idrettspsykologi, treningsplanlegging, arbeidskrav og treningsformer, tester innen svømming, teknikk og taktikk, styrketrening i svømming, hovedtrenerens rolle, OLTs filosofi for utvikling av morgendagens utøvere, regler for internasjonal deltakelse, internasjonale klassifiseringsregler for svømmere med funksjonsnedsettelser, FINAs dopingreglement, mappeoppgaver, internasjonal konferanse
Autorisasjon: Tilfredsstilt kompetansekravene i kurset. Deltatt på minimum 80% av undervisningen. Gjennomført obligatorisk praksis. Bestått de prøver som gjelder for kurset.
Hvem kan arrangere: Norges Svømmeforbund

NSF samarbeider med Høgskolen i Innlandet avd Elverum, og flere andre særforbund (golf, innebandy, ski, friidrett, orientering, volleyball, triatlon), om å gjennomføre Trener 3 som høgskolestudie med 20 studiepoeng.

Tilbudet pr 2021 er for svømming.

Oppstart er vanligvis i februar, med søknadsfrist i november. Trener 3 går over tre semestre, med fem samlinger – februar, juni, september, februar, mai.

Innhold: se studieplan for detaljert innhold (lenke nederst på siden)

I tillegg til samlingene må følgende e-kurs gjennomføres:

  • E-kurs Trener 3 svømming

Samling 1, 3 og 5 er felles for alle samarbeidsidrettene. Samling 2 og 4 er svømmespesifikke.

Praksiskravet er 90 timer. Praksisperioden starter allerede på første samling, og må gjennomføres i løpet av ett år etter siste kursdel. Planlegging, gjennomføring og evaluering av treningsøktene/konkurranser er inkludert i praksistiden, og utgjør ca halvparten av praksistiden.

Deltakeravgift pr 2021 er kr 15.500,- + semesteravgift. Klubb/trener dekker alle kostnader. NSF utbetaler kr 7750,- i utdanningsstøtte til klubb, etter fullført utdanning.

 
Hopp til verktøylinje