Trener 3 svømming

Mål: Gjøre treneren i stand til å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere. Kompetansekravene finner du i dokumentet under “Relaterte filer”.
Målgruppe: Hovedtrenere i klubb. Aktive trenere, med Trener 2-kompetanse, som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre.
Varighet: Minimum 90 timer + 90 timer praksis underveis i kurset
Innhold: Mål- og strategiprosesser, 24 timers utøveren, prestasjonsernæring, kompetanseanalyse egen trenerrolle, idrettscoaching, idrettspsykologi, treningsplanlegging, arbeidskrav og treningsformer, tester innen svømming, teknikk og taktikk, styrketrening i svømming, hovedtrenerens rolle, OLTs filosofi for utvikling av morgendagens utøvere, regler for internasjonal deltakelse, internasjonale klassifiseringsregler for svømmere med funksjonsnedsettelser, FINAs dopingreglement, mappeoppgaver, internasjonal konferanse
Autorisasjon: Tilfredsstilt kompetansekravene i kurset. Deltatt på minimum 80% av undervisningen. Gjennomført obligatorisk praksis. Bestått de prøver som gjelder for kurset.
Hvem kan arrangere: Norges Svømmeforbund

Trener 3 med studiepoeng

NSF samarbeider med Høgskolen i Innlandet avd Elverum, og flere andre særforbund (golf, innebandy, ski, friidrett, orientering, volleyball, triatlon), om å gjennomføre Trener 3 som høgskolestudie.

Trener 3 går over fem samlinger, hvor samling 1, 3 og 5 gjennomføres sammen med flere idretter, og samling 2 og 4 er svømmespesifikke. Studiet gir 20 studiepoeng. Mer informasjon om Trener 3-kurset på Elverum finnes her.

På Trener 3 er det fokus på utvikling og prestasjon, og er rettet mot trenere som har ambisjoner om å trene morgendagens toppidrettsutøvere.

Studenten vil etter bestått emne ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

 • Kan analysere og faglig reflektere over arbeidskravene som gjelder for egen idrett
 • Har kunnskap om sammenhengen mellom funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk
 • Kan målbære gode holdninger knyttet til ulike sider av kjønnsperspektivet i idretten
 • Har en helhetlig forståelse for ernæring i forbindelse med prestasjon og restitusjon
 • Har kjennskap til hvor utøverne kan få hjelp til relevant behandling i tråd med idrettens retningslinjer
 • Kjenner til regler og rutiner for deltakelse internasjonalt
 • Kjenner til internasjonale klassifiseringsregler innen idrett for funksjonshemmede
 • Kjenner til ulike typer krav som stilles til ledelse og organisering av utviklingsprosesser
 • Har kjennskap til trenerens og utøvernes rettigheter og plikter

Ferdigheter

 • Kan utarbeide kapasitetsanalyser
 • Kan faglig reflektere over og velge hensiktsmessige taktiske og tekniske handlinger, eller bevegelsesløsninger for individuelle utøvere og for lagspillutøvere.
 • Kan anvende relevante sosiale og mentale treningsteknikker
 • Kan tilrettelegge for å utvikle «24-timersutøveren» med balanse mellom trening/konkurranser og andre arenaer
 • Kan utvikle utøvere som tar ansvar for egen utvikling
 • Kan kommunisere hensiktsmessig med utøvere på individ-, gruppe- og lagnivå
 • Har kunnskap om og kan anvende idrettscoaching
 • Kan praktisere situasjonstilpasset ledelse
 • Kan utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle
 • Kan sette sammen effektive treningsgrupper med utgangspunkt i alder, nivå og mål
 • Kan samarbeide med andre trenere og ressurspersoner til utøverens og idrettens beste
 • Kan tilrettelegge for og avstemme elitesatsingen i egen klubb i henhold til idrettens verdier, bestemmelser og klubbens retningslinjer

Generell kompetanse

 • Har kunnskap om egen idretts utviklingstrapp og beste praksis, og kan legge til rette hensiktsmessig, langsiktig utviklingsforløp
 • Kan planlegge, gjennomføre, vurdere og justere trening for utøverne i et helhetlig perspektiv
 • Kan lede strategi- og målprosesser til treningsprosessen eller til forutsetninger for treningsprosessen
 • Kan sette sammen og ivareta et trenerteam og støtteapparat med definert rolle- og ansvarsfordeling

Samling 1, 3 og 5 inneholder i stor grad syntesefag, som f.eks treningsplanlegging, kompetanseanalyse på egen trenerrolle, refleksjon, trenerrollen, kommunikasjon, mentale ferdigheter, idrettens verdier og kultur, ernæring, praktisk/metodiske temaer osv.

Samling 2 og 4 inneholder svømmespesifikke emner, som f.eks treningsplanlegging, arbeidskrav, kapasitetsanalyser, testing i svømming, kultur, internasjonale perspektiver, konkurranseanalyser, støtteapparat osv.

Mellom samlingene arbeides det med obligatoriske arbeidskrav. Se forøvrig studieplanen for mer informasjon om kursets innhold og oppbygging.

Praksiskravet er 90 timer. Praksisperioden starter allerede på første samling, og må gjennomføres i løpet av ett år etter siste kursdel.

Obligatoriske arbeidskrav gjennomføres mellom samlingene, og utgjør ca halvparten av praksistiden. Planlegging, gjennomføring og evaluering av treningsøktene/konkurranser er inkludert i praksistiden, og utgjør ca halvparten av praksistiden.

Klubb/trener dekker alle kostnader. NSF utbetaler kr 7500,- i utdanningsstøtte til klubb, etter fullført utdanning.