Vill i vann trenerkurs

VillivannVill i vann er et breddeaktivitetstilbud for barn og unge som liker å være i vann men nødvendigvis ikke ønsker konkurrere aktivt.

Vill i vann kan være et alternativt aktivitetstilbud til klubbens trenings- og konkurransepartier. Les mer om Vill i vann på svomming.no.

Vill i vann trenerkurs:

Mål: Gjøre treneren i bedre stand til å skape mye og variert aktivitet i vann for barn og unge.
Målgruppe: Aktivitetsledere, instruktører, og trenere som ønsker å bli trenere for Vill i vann eller generelt øke sin kompetanse som trener. Krever  en av disse kursene godkjent for å kunne delta:

 

 • videregående instruktørkurs svømming eller
 • instruktørkurs synkron eller
 • instruktørkurs stup eller
 • instruktørkurs Minipolo eller
 • Trener 1 utdanning

Man kan delta fra det året man fyller 16 år.

Timeantall: 9 timer  + e-læringsmoduler  i forkant.
Innhold: Om Vill i vann, trenerrollen i Vill i vann, svømmeferdigheter, minipolo, synkronsvømming, stup, Open Water svømming og allsidig og kreativ aktivitet i vann.
Autorisasjon: Vært deltakende på minst 90 % av undervisningstiden.
Hvem kan gjennomføre: Norges Svømmeforbund, gjerne i samarbeid med klubb.

Om trenerkurset
Trenerkurset vil gi deltakeren en grov innføring i Vill i vann. Kurset skal gi treneren grunnleggende forståelse for kjerneøvelser og progresjon i de ulike svømmeidretter. Det legges vekt på hvordan man skaper best mulig allsidig aktivitet og det å skape et positivt miljø og samhold for barn og unge.

Kurset gjennomføres delvis som et tradisjonelt kurs i klasserom og delvis som praksis i basseng. I den praktisk under-visning i vann skal deltakerne bli kjent med kjerneøvelser i de ulike svømmeidrettene og i deler bidra til å skape aktiviteten selv. I deltakerheftet er det refleksjonsoppgaver som diskuteres underveis i kurset. 

Del 1 – Forberedelse: NIFs e-læringsmoduler (3 timer)
Deltakere som ikke har godkjent Trener 1 må gjennomføre e-læring i forkant av trenerkurset.
Innholdet er utviklet av NIF, og er selvstudie på nett.

Gå inn på NIF sin kursportal, logg inn med «minidrett-brukeren» din og gå gjennom moduler på Trenerløypa nivå 1. Der finner du disse kursene:

 • Barneidrettens verdigrunnlag
 • Trenerrollen
 • Anbefalt også å ta: Aldersrelatert trening 1
Del 2 – Forberedelse: Om Vill i vann – E-læring (1 time)
Alle deltakere skal i forkant av kurset bli kjent med Konseptet Vill i vann. Dette vil gi et bedre utbytte av selve Vill i vann trenerkurset.

Gå inn på NIF sin kursportal, velg «Svømmeforbundet» og gå gjennom kurset Vill i vann.

Del 3 – Vill i vann trenerkurs
Selve trenerkurset. Dette utgjør ca 9 timer. Innholdet leveres som kurs, med godkjent kurslærer.
Innhold:
 • Om Vill i vann
 • Trenerrollen
 • Svømmeferdigheter
 • Vannpolo
 • Synkronsvømming
 • Stup
 • Allsidig og kreativ aktivitet i vann

Kontakt: Meld interesse for Trenerkurs Vill i vann til Tore deFaveri: tore@svomming.no 

 
Hopp til verktøylinje