Lederforum og Lederkurs 1

Alle klubber bør være representert på Lederforum/Lederkurs 1 som holdes på Gardermoen 4-5.mai. Forumet vil være en ypperlig arena for å møte og diskutere med andre engasjerte. Lederforum setter fokus på klubben som arbeidsgiver, mens lederkurs vil gi deg et godt oversiktsbilde over hvordan norsk svømming fungerer og hva du som leder/tillitsvalgt bør kunne.

Lederkurset er en ypperlig arena til å bli kjent med norsk svømming og få inspirasjon til videre engasjment i klubben.

Lederforum er en ypperlig arena for å få påfyll, dele erfaringer og diskutere med likesinnende.

Hvorfor fokus på ledelse?

  • God ledelse skaper trivsel i organisasjonen
  • Organisasjonen står foran utfordringer som krever gode ledere
  • God ledelse vil gjøre det lettere å oppnå våre mål
  • God ledelse vil omsette tanker og ideer til handlinger
  • Lederutdanning er bra for CV-en

 

Les om programmet, priser og praktisk info om Lederforum og Lederkurs under «Ledelse».