Norges Synkronskolebesøk

Klubbesøk med fokus på utvikling av synkronskolen (kvalitet, organisering og administrering). Det skal være 2 besøk, med 1-3 mnd. mellomrom, med mulighet for et tredje teknisk besøk. Det er sentralt for verdien av besøket at klubben prioriterer og planlegger slik at så mange som mulig kan og vil delta på synkronskolebesøkene. Besøkene må planlegges i god tid.

Varighet: ca. 3-Logo-Original4 timer per besøk.

Utgangspunkt agenda for synkronskolebesøk (besøk 1)
Del 1: Hva er synkron? – Ca 2 t.
Introduksjon til synkronsvømming og synkronskolen. Om struktur og organisering av synkronskolen og synkronsvømming. Med styret, trenere og evt. andre engasjerte i synkron.

 • Introduksjon til synkronsvømming
 • Synkronskolen – grunnpilaren i en synkronklubb
 • Synkronskoleansvarlig – ansvarlig for klubbens synkronskole
 • Styrets/utvalg rolle – og organisering av klubb
 • Hovedtrener, trenere og instruktører – Utdanning og kompetanse

Del 2: Synkron i vår klubb – ca 2 t.
Med flest mulig trenere, styret og evt. andre engasjerte i synkron.
Prosess om hvordan klubben skal utvikle en god synkronskole? Klubben skal komme frem til tiltak/satsingsområder.

Utgangspunkt agenda Oppfølgingsbesøk synkronskolebesøk (besøk 2)
Forutsetning at klubben har oppnevnt en synkronskoleansvarlig.

Del 1: Synkronskolen– teori og praksis –- ca 2 t

 • Gjennomgang av synkronskole konseptet med trenere og synkronskoleansvarlig, hvor man forklarer og viser kjerneøvelser på de lavere nivåene.
 • Mer om rollen synkronskoleansvarlig
 • Organisering i basseng

Del 2: Utvikling av klubbens synkronskole -– ca 2 t
Med flest mulig trenere, styret, synkronskoleansvarlig og evt andre engasjerte i synkron.

 • Gjennomgang av status på klubbens synkronskole og aktivitetstilbud.
 • Hvordan skal vi bygge opp synkronskolen videre?
 • Nye tiltak og innsatsområder.
 • Hvordan NSF kan følge opp klubben videre?

Mulighet –oppfølging av teknikkutvikling (besøk 3)
Klubben kan få et tredje besøk hvor man går gjennom nivåene i synkronskole og kravene for opprykk til neste stjerne, evt. er med på en testdag.
Sammen med synkronskoleansvarlig, trenere og styrerepresentanter.

Planlegging av besøk
Klubben må koordinere:

 • Styrevedtak på at det ønskes synkronskolebesøk
 • Styret skal være godt representert, med minst 3 deltakere
 • Hvis klubben har en synkronskoleansvarlig til førstebesøket vil denne være sentral i koordinering og planlegging av besøkene.
 • Klubben bør stille med flest mulig trenere (uavhengig av gren)
 • Gjøre klart lokaler (inkl. projektor og flip-over), og bevertning

Besøket må ses på som input, og det er jobben klubben gjør i etterkant som er viktig!

Kontakt eller mer info:

Cathrine Aa Dalen, konsulent Norges Svømmeforbund: cathrine@svomming.no

 
Hopp til verktøylinje