Trener

Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett.

Illustrasjonen under viser hvordan Trenerløypa er bygget opp for alle idretter i Norge:trenerloypa

Hvert nivå inneholder en Grunnutdanning. Grunnutdanningen inneholder et minimumsantall timer undervisning og praksis. Ved å gjennomføre ulike Etterutdanningsmoduler på hvert nivå, vil man opparbeide seg økt kunnskap på det nivået man er trener for.

I menyen finner du all informasjon om NSFs trenerutdanning og etterutdanningstiltak.

 
Hopp til verktøylinje