Klubbesøk

Klubbesøk er en fin mulighet for klubbens engasjerte å få en bedre forståelse for hvordan norsk idrett fungerer og tanker om hvordan klubben bør utvikle seg. I sosiale rammer er hensikten å skape engasjement og diskutere tanker rundt klubbens fremtid. Hvor er klubben vår idag og hvordan ønsker vi at klubben vår skal være?

Mål: Å komme frem til satsningsområder og tiltak som vil være med å utvikle klubben til å bli litt bedre.
Varighet; en kveld, ca 4 timer.
Deltakere: Kan være bare klubbens ledelse, men erfaringsmessig er det en fordel å ha med bred deltakelse fra klubbens styre, trenere, instruktører, dommere, tillitsvalgte, samt foresatte, aktive og andre engasjerte.

Forberedelser: Styret bør ha vedtatt at dette er noe klubben ønsker. Det er også lurt at styret i klubben gjennomfører verktøyet Bedre klubb. Bedre klubb er et egenutviklingsverktøy for idrettslag. Målet med Bedre klubb er at styrer i idrettslag enkelt skal få oversikt over noen grunnleggende forhold de har ansvar for. Styret får både sjekket status og får innblikk i hva de kan gjøre for å få en enda Bedre klubb. Når denne er gjennomført før klubbesøket blir det enklere å analysere klubbens status idag, og lettere å prioritere de riktige oppgavene klubben skal ha fokus på fremover. Det er også lurt at styret har sett på hvilken klubbtype klubben er i dag.

Klubben må også stille med lokale med projektor og flip-over, samt enkel bevertning.

Utgangspunkt for agendaen på klubbesøk:

  • Informasjon om Norges Svømmeforbund, og oppbygging av norsk idrett.
  • Kartlegging av klubbens tilstand og klima, evt. gjennomgang av Bedre klubb: hva er status i klubben nå?
  • Hvor ønsker klubben å være? Klubbens mål.
  • Sammen diskutere videre veivalg og komme frem til konkrete tiltak for klubben.

NSF har klubbveiledere med kompetanse innen ulike områder, dermed kan vi koordinere slik at klubben får besøk av en veileder som passer klubbens behov. NSF dekker kostnader ved besøket (minus bevertning og lokale). Ta kontakt slik at vi kan koordinere et klubbesøk hos din klubb.

Dokumenter;
– Forslag til Invitasjon til medlemmer

Oppfølgingsbesøk
Med utgangspunkt i de tiltak klubben har kommet frem til i klubbesøket, vil NSF bistå klubben videre. Ca 2-4 måneder etter første besøk vil det bli organisert et oppfølgingsmøte med klubben.

Utgangspunkt agenda på oppfølgingsbesøk;

  • Hva er gjennomført av de tiltak som ble igangsatt og traff i målet?
  • Er det tiltak som må endres?
  • Hvilke nye tiltak skal igangsettes?
  • Hva er neste steg? Veien videre?

Kontakt NSF for å bestille gratis besøk:

Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no

 
Hopp til verktøylinje