Klubbesøk

Klubbesøk er en fin mulighet for klubbens engasjerte å få en bedre forståelse for hvordan norsk svømming fungerer og tanker om hvordan klubben bør utvikle seg. I sosiale rammer er hensikten å skape engasjement og diskutere tanker rundt klubbens fremtid. Hvor er klubben vår idag og hvordan ønsker vi at klubben vår skal være?

Mål: Å komme frem til satsningsområder og tiltak som vil være med å utvikle klubben til å bli litt bedre.
Varighet; en kveld, ca 4 timer.
Deltakere: Kan være bare klubbens ledelse, men erfaringsmessig er det en fordel å ha med bred deltakelse fra klubbens styre, trenere, instruktører, dommere, tillitsvalgte, samt foresatte, aktive og andre engasjerte.

Forberedelser: Før et klubbesøk må klubben ha gjennomført Anerkjennelsesprogrammet (AKP). Dette er et verktøy for å analysere klubbens status rundt organisering og drift. AKP gjør klubbens ledelse bevisst på hvilke utviklingsområder som bør prioriteres. Når denne er gjennomført før klubbesøket blir det enklere å analysere klubbens status idag, og lettere å prioritere de riktige oppgavene klubben skal ha fokus på fremover. Les mer om AKP her. Klubben må også gjennomgå Klubbtrappa, slik at klubben får en større bevissthet rundt hvilken klubbtype den er, samt hvilke innsatsområder klubben bør jobbe på i nærmeste fremtid. Les mer om Klubbtrappa her.

Klubben skal levere Anerkjennelsesprogrammet og Klubbtrappa til klubbveileder og NSF senest 10 dager før avtalt dato for klubbesøket. Vi forbeholder oss retten til å avlyse besøket dersom innleveringsfristen ikke overholdes.

Klubben må også stille med lokale med projektor og flip-over, samt enkel bevertning.

Utgangspunkt for agendaen på klubbesøk:

  • Informasjon om NSF, utviklingen av norsk svømming etc.
  • Kartlegging av klubbens tilstand og klima, gjennomgang av AKP: hva er status i klubben nå?
  • Informasjon om NSF og mulighetene som finnes for klubben.
  • Muligheter, utfordringer og trender i norsk svømming.
  • Hvor ønsker klubben å være? Klubbens mål.
  • Sammen diskutere videre veivalg og komme frem til konkrete tiltak for klubben.

NSF har klubbveiledere med kompetanse innen ulike områder, dermed kan vi koordinere slik at klubben får besøk av en veileder som passer klubbens behov. NSF dekker kostnader ved besøket (minus bevertning og lokale). Ta kontakt slik at vi kan koordinere et klubbesøk hos din klubb.

Dokumenter;
– Forslag til Invitasjon til medlemmer

Oppfølgingsbesøk
Med utgangspunkt i de tiltak klubben har kommet frem til i klubbesøket, vil NSF bistå klubben videre. Ca 2-4 måneder etter første besøk vil det bli organisert et oppfølgingsmøte med klubben.

Utgangspunkt agenda på oppfølgingsbesøk;

  • Hva er gjennomført av de tiltak som ble igangsatt og traff i målet?
  • Er det tiltak som må endres?
  • Hvilke nye tiltak skal igangsettes?
  • Hva er neste steg? Veien videre?

Kontakt NSF for å bestille gratis besøk:

Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no