Videregående instruktør

Instruktører som skal arbeide med videregående svømmeopplæring innenfor «Sel», «Sjøløve», «Delfin» og «Hai», må ha Videregående instruktørutdanning.

Mål: Instruktøren skal etter endt kurs, planlegge, organisere og gjennomføre opplæring på videregående nivå for svømmeopplæring.

 

Deltakeren skal få innsikt og forståelse for hvordan man
tilrettelegger opplæring som gir allsidighet og øker trygghet i vannet, i et trygt og sosialt miljø, og kunne formidle oppbygging av svømmearter, starter og vendinger, samt livredning i vann.

Innhold: Metodikk for å formidle en rekke svømmeteknikker, med bakgrunn i kursnivåene Sel, Sjøløve, Delfin og Hai.
Forkunnskaper: Deltakeren må ha gjennomført obligatoriske e-kurs og digital fellesundervisning, samt Begynnerinstruktørutdanningen.
Varighet:  ca 14 timer (lør/søn)
Kostnad:  
Kursform: Teori i klasserom, og praktisk undervisning i basseng.
Påmelding: Finn planlagte kurs i kursoversikten.
Hvem kan arrangere? Klubber tilknyttet NSF. Vil din klubb arrangere kurs?
Hva får deltaker?
  • Deltakerhefte

Man kan delta fra det året man fyller 16 år. Autorisasjon som instruktør fra minimum fylt 18 år.