Videregående instruktør

Mål: Målet med NSFs instruktørkurs Videregående instruktør er at deltakeren skal få innsikt og forståelse for hvordan man
tilrettelegger opplæring som gir allsidighet og øker trygghet i vannet, i et trygt og sosialt miljø, og kunne formidle
oppbygging av svømmearter, starter og vendinger, samt livredning i vann.
Målgruppe: Instruktører som har tatt kurset “Begynnerinstruktør” kan delta på kurset fra det året man fyller 16 år.
Varighet: 16 timer
Innhold: Metodikk for å formidle en rekke svømmeteknikker, med bakgrunn i kursnivåene Sel, Sjøløve, Delfin og Hai.
Autorisasjon: Minimum fylt 18 år. Deltatt på minimum 80% av undervisningen.
Hvem kan arrangere?: Klubber innen NSF og svømmekretser.

Under “Relaterte filer” finner du en detaljert fagplan for kurset.