Minipolobesøk

Minipolo er vannpolo for de yngste, ca. 12 år og yngre. Her er reglene forenklet, og det er mindre mål og baller. Minipolo er grunnfundamentet i en klubb som tilbyr vannpolo. Minipolo er et supert tiltak for rekruttering av barn og unge til klubben.

Hensikt med Minipolobesøk: Skape et godt minipolotilbud i klubben.

Minipolo-Liten-Farge (2)Varighet: To kvelder á ca. 4 timer.

Det er sentralt for verdien av besøket at klubben prioriterer og planlegger slik at så mange som mulig kan og vil delta på minipolobesøket. Klubbens minipoloansvarlig er en sentral person i planleggingen og gjennomføringen av besøkene.

Utgangspunkt agenda for Minipolobesøk 1

Del A: Minipolokonseptet – Ca. 2 t
Først litt intro til NSF og vannpolo i Norge. Deretter om minipolo; om aktiviteten, trenerrollen, om struktur og organisering etc.

Del B: Utvikling av Minipolo i vår klubb –  Ca 1,5 t.
Prosess om hvordan klubben kan utvikle minipolokonseptet i egen klubb. Hvis dere er i gang vil det diskuteres hva som fungerer bra, og hva som kan fungere bedre. Sammen med klubbveileder vil dere komme frem til tiltak/satsingsområder for utvikling av et godt minipolotilbud i klubben.

Utgangspunkt agenda for Minipolobesøk 2

Del A: Observasjon og evaluering – Ca 2 t
Sammen med minipoloansvarlig, styret og sentrale personer skal vi observere og evaluere en minipolotrening. Det diskuteres blant annet trenerrollen, struktur, bruk av basseng og kvaliteten på minipoloopplæringen. Det må være minipolotrening denne dagen.

Del B: Utvikling av Minipolo i vår klubb – Ca 1,5 t.
Med flest mulig trenere, minipoloansvarlig og styret.
GAP analyse – vi oppsummerer og fokuserer på veien videre. Hvordan skal vi skape et best mulig minipolotilbud?

Kostnader

Tilbudet er gratis for alle klubber i NSF. Bevertning og egnet lokale med projektor, flip-over og grupperom er det eneste klubben må besørge.

Hvordan få besøk?

Det må være et ønske fra klubbens styre. Ta deretter kontakt med NSF og de vil finne en veileder som kan gjennomføre prosessen hos dere.
Kontakt eller mer info: Cathrine Aa Dalen, konsulent Norges Svømmeforbund: cathrine@svomming.no

 
Hopp til verktøylinje