Utdanningstilskudd

Rett kompetanse kan gi bedre tilbud og økt aktivitet i klubbene. Svømmeforbundets ulike trener- og dommerkurs bidrar til å heve kompetansen i klubbene og med dette legge grunnlaget for gode tilbud.

De aller fleste kurs arrangeres lokalt av klubb eller krets – og det gis Utdanningstilskudd til alle arrangører, ut i fra gitte kriterier.

Følgende kriterier gjelder: 

 1. Kurset må registreres i Idrettskurs og må ligge ute på minidrett.no åpent for påmelding senest 6 uker før kursstart (og dermed være åpent for alle klubber).
 2. Instruktør- og trenerkurs må ha minst 6 deltakere for å få tilskudd, og dommerkurs må ha minst 4 deltakere.
 3. Påmeldingsfrist skal være minst 2 uker før kursstart. Dette for at kurslærer skal ha tid nok til å følge opp at deltakerne gjør e-læringen i forkant, og at arrangør skal få bestilt kursmateriell og mat.
 4. Deltakeravgiften bør ikke overstige anbefalt pris, se tabell over. Deltakere som IKKE er fra en av NSFs medlemsklubber skal betale dobbel pris.
 5. Arrangør skal servere lunsj, kaffe/te og f.eks. frukt, og dette skal være inkludert i deltakeravgiften. Lunsj gjelder ved kursdager på mer enn 4 timer.
 6. Kursene skal gjennomføres med riktig antall timer undervisning.
 7. Kurset må avsluttes på idrettskurs.no senest 14 dager etter kursets slutt. (se eget avsnitt om idrettskurs nederst på siden)
 • Det er kun NSFs kurslærere som kan holde kurs
 • Utdanningstilskudd utbetales på bakgrunn av godkjente kurs i Idrettskurs. En skal IKKE søke om tilskudd.
 • Utdanningstilskudd utbetales fire ganger i året til klubbens registrerte konto, om ikke annet er informert om.
 • Klubber/kretser får ikke informasjon om utbetalingen.

Tilskuddssatser under gjelder fra alle kurs fra og med 1. april 2023.

Praksissamlinger, hybrid utdanningsmodell (fra 2021, med digitale kurskvelder):

Type utdanning Støtte pr kurs til arrangør Anbefalt pr deltaker*
Opplæringstrener grunnferdigheter svømming 4 000 kr 1 400 kr
Opplæringstrener svømmearter 4 000 kr 1 100 kr
Trener 1 (alle grener) 4 000 kr 1 800 kr

Fysisk utdanningsmodell:

Type utdanning Støtte pr kurs til arrangør Anbefalt pr deltaker*
Opplæringstrener grunnferdigheter svømming (fysisk) 6 500 kr 1 500 kr
Opplæringstrener svømmearter (fysisk) 4 500 kr 1 350 kr
Babysvømmingsinstruktør 2 000 kr 2 200 kr
Småbarnsinstruktør 4 000 kr 2 200 kr
Kretsdommer svømming 3 500 kr 900 kr
Forbundsdommerkurs svømming 3 500 kr 900 kr
Starterkurs 5 500 kr 1 200 kr
Kretsdommerkurs stup 5 000 kr 900 kr
Forbundsdommerkurs stup 5 000 kr 900 kr

*Deltakeravgiften

Deltakeravgiften bør ikke overstige anbefalt pris, se tabell over. Det er flott om dere klarer å holde billigere kurs. Dersom man setter en høyere pris skal det være fordi man har høye kostnader i forbindelse med leie av basseng/teorilokale. Instruktør-, trener- og dommerkurs er ikke noe arrangøren skal tjene penger på, men dere skal naturligvis ikke støtte eksterne deltakere heller.

Idrettskurs.no

Veiledning for bruk av idrettskurs.no finner du nederst på siden.

Utbetalinger av utdanningstilskudd 2023

 
Hopp til verktøylinje