Overdommerkurs i Stavanger 21.09 og på Gardermoen 19.10

Overdommerkurset er det øverste nivået av dommerkurs i NSF, og skal gi deltakerne kompetanse til å fungere i rollen som overdommer. Denne høsten arrangerer Norges Svømmeforbund 2 Overdommerkurs:

  • I Stavanger lørdag 21. september kl 10-16, Scandic Stavanger Airport Hotel, Flyplassvegen 226, 4055 Sola
  • På Gardermoen lørdag 19. oktober kl 10-16, Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé 2, 2060 Gardermoen

Mål 
Deltakerne skal etter endt kurs kunne påta seg oppgaven som overdommer på lokale svømmestevner etter NSFs lover og regler.

Målgruppe
Forbundsdommer i minimum 2 år.

Varighet

  • Modul 1: Nettbasert del; teori– gjennomføres på egenhånd.
  • Modul 2: Kursdag 6 timer – Bevisstgjøring og holdninger
  • Modul 3: Praksis under veiledning av dommerinstruktør ved 2 stevner(ikke stevne- økter)

Innhold
Svømmeregelverket, spesielt med fokus på overdommerrollen. Overdommerrollen; oppgaver, samspill mellom overdommer, arrangør, trenere/ledere/svømmere. Undervisning og diskusjon.

Vurdering
Veiledning og tilbakemelding fra dommerinstruktør (DI), samt vurdering gjennom prosessevaluering av kurslærer. Godkjennelse som overdommer skjer på bakgrunn av innstilling til NSF fra DI, basert på evalueringsskjema.

Kurslærere
FINA- dommere i NSF som er dommerinstruktører.

Kostnad
Deltakeravgift på kr 1500,- faktureres deltakerklubbene i etterkant av kurset.  Deltakerklubbene må selv påkoste utgifter til reiser og eventuelle opphold i forbindelse med de ulike modulene.

Påmelding
Søknadsskjema Stavanger – frist for påmelding er 24. august.
Søknadsskjema Gardermoen – frist for påmelding er 21. september

Dommerutvalget i NSF vurderer søknadene og foretar kursopptaket. Bekreftet kursplass gis tilbakemelding om senest 31. august for kurs i Stavanger og 28. september for kurs på Gardermoen. Det er plass til inntil 8 deltakere pr kurs.

Spørsmål til NSF sentralt rettes til kristin@svomming.no.