Trener 1 – endring deltakeravgift og utdanningsstøtte

Norges Svømmeforbund har, etter innspill og diskusjon, valgt å gjøre noen endringer mtp deltakeravgift samt utdanningsstøtte. Endringene vil tre i kraft fra etter sommeren.

Bakgrunn for endring:

Arrangør av Del 3 får kostnader for materiell på kr 1806,- pr deltaker. Inntekten fra deltaker er kr 2100,-.

På Del 4 er det samme inntekt, men ingen kostnad til materiell.

Hvis alle deltakere tar Del 3 og Del 4 hos samme arrangør, vil ikke dette ha noen konsekvens.

Velger deltakere å ta Del 3 hos en arrangør, og Del 4 hos en annen, så vil Del 3-arrangøren få kostnadene for materiell (og derfor lavere total inntekt)*. Dette har konsekvens for hvor mye arrangøren sitter igjen med for dekning av utgifter til lokaler, basseng, samt reise/opphold for kurslærer.

For å utjevne dette ønsker vi derfor å fordele deltakeravgiften annerledes.

Endring:

Ny deltakeravgift for Del 3: kr 3000,-

Ny deltakeravgift for Del 4: kr 1200,-

Dvs at for deltakeren vil kostnaden bli som før, men for arrangøren vil inntekten bli mer rettferdig.

 

Samtidig endrer vi utdanningsstøtten slik at den utbetales med kr 6500,- etter hver del. Den har hittil blitt utbetalt med kr 13000,- etter at begge deler er arrangert. Dette gjør at f.eks to klubber som samarbeider om å arrangere Del 3 og Del 4 vil få utdanningsstøtte direkte for hver del, istedetfor at man må dele denne mellom klubbene i etterkant.

Vi har endret deltakeravgift i malene på idrettskurs.no, samt oppdatert info om utdanningsstøtte.

*Dette utjevner også for arrangør av Del 4 for grenene. Grenene stup/synkron/vannpolo/OW har som regel deltakere med på Del 3 hos annen arrangør, mens de har fått inn kr 2100,- fra hver deltaker på Del 4. Det er en uforholdsmessig stor deltakerinntekt for Del 4, når man ikke regner inn kostnadene for materiell på Del 3.