Trener 3-kurs svømming 2015-2016

NSF har gleden av å invitere til et helt nytt Trener 3-kurs i svømming. Kurset er bygget opp i henhold til den nye Trenerløypa, og retter seg mot trenere som trener «morgendagens toppidrettsutøvere».

Trener 3-kurset er på 180 timer, hvorav 90 timer er kurs og 90 timer er praksis. Kurset gjennomføres over ca ett år.

Målgruppe: Trenere med Trener 2-kompetanse, som ønsker å utvikle utøvere med fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse.

Kursets oppbygging:

  • To samlinger som er felles for alle idretter i NIF. Utgjør 36 timer.
  • En samling som er svømmespesifikk.
  • Deltakelse på anerkjent internasjonal trenerkonferanse (f.eks ASCA, ASCTA). Utgjør ca 20 timer
  • E-læring, mappeoppgaver.
  • Praksis i egen klubb underveis. Utgjør 90 timer.

Deltakerne må sette av tid til forberedelser og etterarbeid i forbindelse med samlingene.

Tidsplan 2015-2016:

  • Fellessamling 1: 11.-13. september 2015. Arrangør: NIF/OLT. Temaer: Mål og strategiprosesser, 24t-utøveren, prestasjonsernæring, kompetanseanalyse egen trenerrolle.
  • Fellessamling 2: 30/10 – 1/11 2015. Arrangør: NIF/OLT. Temaer: Idrettscoaching – lederskap i idretten, Idrettspsykologi.
  • Svømmespesifikk samling: 6.-8. mai 2016. Arrangør: NSF. Temaer: arbeidskrav i svømming, tester, planlegging, teknikk/taktikk, styrke, utviklingsorientering.

Kostnader: Fellessamling 1 og 2 kr 7700,- for helpensjon. Svømmespesfikk samling vil ha en deltakeravgift på ca kr 2500,-. I tillegg kommer kostnader til deltakelse på internasjonal trenerkonferanse, samt reiser og oppholdsutgifter. Alle samlinger vil legges til Oslo-området.

Selv om Fellessamling 1 og 2 er ferdig, er det fremdeles mulig å melde seg på svømmespesifikk samling. Man kan ta fellessamlingene senere.

Søknad om opptak: Søknadsskjema (last ned under) sendes innen fristen 1. mars 2016. Sendes tore@svomming.no