ENDRINGER I NSFs KURSSTIGE

Fra og med 1. august 2013 blir det endringer i NSFs kursstige for svømmeopplæring og trenerkurs.

Kurset «Ungdomstrener» går ut. De som ønsker å ta trenerutdanning må ta det nye Trener 1-kurset. 

Kursene «Begynnerinstruktør» og «Videregående instruktør» får ny nedre aldersgrense og det blir ny oppbygning av «Videregående instruktør».

KRAV FOR DELTAKELSE PÅ KURS:

Kurstype

Aldersgrense

Kompetansekrav

Begynnerinstruktør

Det året man fyller 15 år*

Ingen

Videregående instruktør

Det året man fyller 16 år*

Bestått Begynnerinstruktør

Trener 1

Det året man fyller 16 år*

Ingen

*Autorisasjon gjelder fra fylte 18 år. Dvs at instruktører/trenere ikke kan ha hovedansvar ved kurs/treninger. 

Det gis ingen dispensasjon fra alders- og kompetansekrav. Hver enkelt klubb er ansvarlig for at kravene følges, og arrangører har ansvar for å kontrollere