Dagskurs om svømmeopplæring og trening av personer med funksjonsnedsettelser 2023

Har klubben din barn eller utøvere med funksjonsnedsettelse på kurs eller trening? Vil dere ha ha mer kunnskap og kompetanse til å gi disse et bedre tilbud – eller kunne gi tilbud til enda flere? Da anbefaler vi vårt dagskurs om  om svømmeopplæring og trening av personer med funksjonsnedsettelser. Innholdet i kurset bygger på boka ”Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser”.

Kurset er lagt opp med en teoretisk og en praktisk del og vil ta for seg hvordan en kan tilpasse vanntilvenning, svømmeopplæring og trening av  personer med funksjonsnedsettelser.

Kurset passer også for fysioterapeuter, instruktører og andre som har erfaring med mennesker med funksjonsnedsettelse i vann.

Kurs 2023

Hamar søndag 12. mars

Lambertseter/Oslo søndag 5. februar

  • Lambertseter Svømmeklubb
  • Sted: Lambertseter
  • Dato: Søndag 5. februar
  • Kontaktinformasjon til arrangør: luna@lsvk.no 
  • Kontaktinformasjon Norges Svømmeforbund: Kristin Homb, kristin@svomming.no
  • Kurslærer Marion Gudmundsen  
  • Påmelding og nærmere informasjon via Min Idrett