Overdommerkurs svømming – 14. april

Overdommerkurset er det øverste nivået av dommerkurs i NSF, og skal gi deltakerne kompetanse til å fungere i rollen som overdommer.  Etter endte kurs skal deltakerne kunne påta seg oppgaven som overdommer på lokale stevner etter NSFs lover og regler.

Deltakelse: Deltakere som har praktisert som forbundsdommer i minimum 2 år.

Kurset består av 3 moduler:

  1. Modul 1: Nettbasert del; teori – gjennomføres på egenhånd i forkant av kursdagen.
  2. Modul 2: Kursdag 6 timer – Bevisstgjøring og holdninger
    Gjennomføres lørdag 14. april på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen kl 10.00- 16.00.
  3. Modul 3: Praksis under veiledning av dommerinstruktør ved 2 stevner (ikke stevne- økter)

Innhold
Regelverket i svømming, spesielt med fokus på overdommerrollen. Overdommerrollen; oppgaver, samspill mellom overdommer, arrangør, trenere/ledere/svømmere. Undervisning og diskusjon.

Vurdering
Veiledning og tilbakemelding fra dommerinstruktør, samt vurdering gjennom prosessevaluering av kurslærer. Godkjennelse som overdommer skjer på bakgrunn av innstilling til NSF fra DI, basert på evalueringsskjema.

Søknad om deltakelse
Det er plass til inntil 10 deltakere på kurset.

SØKNADSSKJEMA for å være med.
Søknadsfrist er fredag 16. mars. Dommerutvalget i NSF vurderer søknadene og foretar kursopptaket innen 23. mars.

  • Arrangør: Norges Svømmeforbund
  • Kurslærere: FINA-dommere i NSF sm er dommerinstruktører
  • Kostnad: Deltakeravgift er kr 1500. Dette faktureres deltakerklubbene i etterkant av kursdagen. Kostnader i forbindelse med reise og ev. opphold til de ulike modulene, må den enkelte klubb dekke selv.
  • Spørsmål om kurset rettes til du@medley.no