Trener 2-kurs svømming 2016

Norges Svømmeforbund fortsetter samarbeidet med Høgskolen i Hedmark avd Elverum om Trener 2-kurs i svømming. Vårt første Trener 2-kurs i samarbeid med høgskolen er ferdig, men vi har allerede planlagt nytt kurs i vår/sommer. I tillegg til deltakere fra svømming, vil det være deltakere fra golf, ski, håndball og innebandy, noe som gjør dette kurset veldig spennende! Studiet gir 5 studiepoeng. Første kurssamling er allerede 29.-30. april 2016.

På Høgskolens hjemmeside finner du mer informasjon og påmeldingsmulighet.

  • Samling 1: felles for alle idrettene. 29.-30. april 2016 på Elverum
  • Samling 2: svømmespesifikk. 10.-12. juni 2016 sted ikke avtalt
  • Samling 3: felles for alle idrettene. 26.-27. august 2016 på Elverum

Generell info om NSFs Trener 2-innhold

Kontaktperson NSF: Tore de Faveri, tore@svomming.no