Trener 3-kurs svømming 2017-2018

NSF har gleden av å invitere til Trener 3-kurs i svømming. Kurset er bygget opp i henhold til den nye Trenerløypa, og retter seg mot trenere som trener «morgendagens toppidrettsutøvere».

Trener 3-kurset er på 180 timer, hvorav 90 timer er kurs og 90 timer er praksis. Kurset gjennomføres over ca ett år.

Vi minner samtidig om at vi vil tilby Trener 3 med studiepoeng i samarbeid med Høgskolen i Innlandet fra våren 2018. Det kommer mer informasjon om dette senere.

Målgruppe: Trenere med Trener 2-kompetanse, som ønsker å utvikle utøvere med fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse. Du må fungere aktivt som trener.

Kursets oppbygging:

  • En fellessamling for alle idretter i NIF. Utgjør 36 timer.
  • En samling som er svømmespesifikk.
  • Deltakelse på anerkjent internasjonal trenerkonferanse (f.eks ASCA, ASCTA). Utgjør ca 20 timer
  • E-læring, mappeoppgaver.
  • Praksis i egen klubb underveis. Utgjør 90 timer.

Deltakerne må sette av tid til forberedelser og etterarbeid i forbindelse med samlingene.

Tidsplan 2017-2018:

  • Fellessamling Ullevål Business Class (Ullevål stadion): 6.-10. september 2017. Arrangør: NIF/OLT. Temaer: Mål og strategiprosesser, 24t-utøveren, prestasjonsernæring, kompetanseanalyse egen trenerrolle, Idrettscoaching – lederskap i idretten, Idrettspsykologi.
  • Svømmespesifikk samling (sted ikke planlagt): mai/juni 2018. Arrangør: NSF. Temaer: arbeidskrav i svømming, tester, planlegging, teknikk/taktikk, styrke, utviklingsorientering.

Kostnader: Fellessamling ca kr 3000,-. Svømmespesifikk samling vil ha en deltakeravgift på kr 2000,-. I tillegg kommer kostnader til deltakelse på internasjonal trenerkonferanse, samt reiser og oppholdsutgifter.

De som har tatt svømmespesifikk samling tidligere og mangler fellessamling, kan melde seg på fellessamling høsten 2017.

Søknad om opptak: Søknadsskjema (last ned under) sendes innen fristen 12. juni 2017 til tore@svomming.no