Trener 3-kurs svømming 2018

Norges Svømmeforbund har et godt samarbeid med Høgskolen i Innlandet avd Elverum. Nå har samarbeidet ført til at Trener 3 svømming arrangeres der, sammen med golf, ski, friidrett og innebandy. Studiet gir 20 studiepoeng. Første kurssamling er 14.-16. september 2018.

På Høgskolens hjemmeside finner du mer informasjon og påmeldingsmulighet. Søknadsfrist er 1. juni 2018.

  • Samling 1: felles for alle idrettene. 14.-16. september 2018 på Elverum
  • Samling 2: svømmespesifikk. Dato/sted ikke satt
  • Samling 3: felles for alle idrettene. 1.-3. mars 2019 på Elverum
  • Samling 4: svømmespesifikk. Dato/sted ikke satt
  • Samling 5: felles for alle idrettene. 18.-19. oktober 2019 på Elverum

Kontaktperson NSF: Tore de Faveri, tore@svomming.no