Utdanningstilskudd

Det er stort fokus på utdanning i klubbene om dagen. Bare i 2016 deltok over 1400 personer på instruktør- eller dommerkurs. Dette er veldig gledelig, men det fører også til at vi må justere litt på ordningen med utdanningstilskudd i 2017. Endringen fører forhåpentligvis til at det blir enklere å holde instruktørkurs på flere steder.

Fra og med 1. januar 2017 går vi over til å utbetale tilskudd pr kurs til arrangørklubb/krets. Det utbetales altså ikke tilskudd til pr deltaker/klubb, men deltakeravgiften blir lavere enn hva den er i dag. Satsene pr kurs som utbetales til arrangørklubb/krets vil være som følger:

Type utdanning Støtte pr kurs til arrangør Anbefalt pr deltaker
Begynnerinstruktør 5 700 kr 1 500 kr
Videregående 5 700 kr 1 350 kr
Instruktør funksjonshemmede 8 000 kr 850 kr
Babysvømmingsinstruktør 2 000 kr 2 200 kr
Småbarnsinstruktør 4 000 kr 2 200 kr
Trener 1 del 3 + del 4 13 000 kr** 2 100 kr pr del
Kretsdommer* 3 000 kr 850 kr
Starter 4 500 kr 1 200 kr
Forbundsdommer* 3 500 kr 850 kr
Minipoloinstruktør 5 700 kr 1 500 kr
Stupinstruktør 5 700 kr 1 500 kr
Synkroninstruktør 5 700 kr 1 500 kr

* Tilskuddene gjelder for alle fire idrettene.

** Tilskudd utbetales når både del 3 og del 4 er gjennomført.

Trenerkursene arrangeres av NSF og er subsidiert gjennom lavere deltakeravgift.

For at arrangørklubb/krets skal få støtte må følgende krav oppfylles:

  1. Arrangør skal servere lunsj, kaffe/te og f.eks. frukt, og dette skal være inkludert i deltakeravgiften. Lunsj gjelder ved kursdager på mer enn 4 timer.
  2. Instruktør- og trenerkurs må ha minst 6 deltakere for å få tilskudd, og dommerkurs må ha minst 4 deltakere.
  3. Kurset må ligge ute på minidrett.no åpent for påmelding senest 6 uker før kursstart (og dermed være åpent for alle klubber).
  4. Kurset må avsluttes på idrettskurs.no senest 14 dager etter kursets slutt. (se eget avsnitt om idrettskurs nederst på siden)
  5. Påmeldingsfrist skal være minst 2 uker før kursstart (3 uker før på kretsdommer pga materiale). Dette for at kurslærer skal ha tid nok til å følge opp at deltakerne gjør e-læringen i forkant, og at arrangør skal få bestilt kursmateriell og mat.
  6. Kursene skal gjennomføres med riktig antall timer undervisning.
  7. Deltakeravgiften bør ikke overstige anbefalt pris, se tabell over. Deltakere som IKKE er fra en av NSFs medlemsklubber skal betale dobbel pris.

Deltakeravgiften

Deltakeravgiften bør ikke overstige anbefalt pris, se tabell over. Det er flott om dere klarer å holde billigere kurs. Dersom man setter en høyere pris skal det være fordi man har høye kostnader i forbindelse med leie av basseng/teorilokale. Instruktør-, trener- og dommerkurs er ikke noe arrangøren skal tjene penger på, men dere skal naturligvis ikke støtte eksterne deltakere heller.

 

Reisetilskudd 

  • Kursarrangører som ikke har kurslærere i nærheten kan søke om tilskudd til reiseutgifter for kurslærer. Arrangør skal tilstrebe at reiseutgifter blir så lave som mulig. Søknad sendes til kristin@svomming.no. Hver søknad vurderes.

 

Utbetaling av utdanningstilskudd

NSF henter ut nødvendige opplysninger fra oversikten oversikten på minidrett.nif.no.

Utdanningstilskudd utbetales til klubb/krets hvert kvartal til kontonummer klubben har registrert i SportsAdmin.

 

Idrettskurs.no

Vi gjør oppmerksom på at vi i en overgangsperiode aksepterer noe avvik fra punktene over. Merk også at det kan bli noen justeringer. Veiledning for bruk av idrettskurs.no finner du nederst på siden.

 

UTBETALINGER 2016

Utbetaling av utdanningstilskudd 2016

MENY