Trener 3-kurs svømming 2016-2017

NSF har gleden av å invitere til Trener 3-kurs i svømming. Kurset er bygget opp i henhold til den nye Trenerløypa, og retter seg mot trenere som trener «morgendagens toppidrettsutøvere».

Trener 3-kurset er på 180 timer, hvorav 90 timer er kurs og 90 timer er praksis. Kurset gjennomføres over ca ett år.

Målgruppe: Trenere med Trener 2-kompetanse, som ønsker å utvikle utøvere med fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse.

Kursets oppbygging:

  • En fellessamling for alle idretter i NIF. Utgjør 36 timer.
  • En samling som er svømmespesifikk.
  • Deltakelse på anerkjent internasjonal trenerkonferanse (f.eks ASCA, ASCTA). Utgjør ca 20 timer
  • E-læring, mappeoppgaver.
  • Praksis i egen klubb underveis. Utgjør 90 timer.

Deltakerne må sette av tid til forberedelser og etterarbeid i forbindelse med samlingene.

Tidsplan 2016-2017:

  • Fellessamling Ullevål Business Class (Ullevål stadion): 2.-6. november 2016. Arrangør: NIF/OLT. Temaer: Mål og strategiprosesser, 24t-utøveren, prestasjonsernæring, kompetanseanalyse egen trenerrolle, Idrettscoaching – lederskap i idretten, Idrettspsykologi.
  • Svømmespesifikk samling (Bergen): 2.-4. juni 2017. Arrangør: NSF. Temaer: arbeidskrav i svømming, tester, planlegging, teknikk/taktikk, styrke, utviklingsorientering.

Kostnader: Fellessamling kr 2600,- (inkluderer forelesninger, lunsj alle dager og 2 middager). Svømmespesifikk samling vil ha en deltakeravgift på kr 2000,-. I tillegg kommer kostnader til deltakelse på internasjonal trenerkonferanse, samt reiser og oppholdsutgifter.

De som har tatt svømmespesifikk samling i 2016 og mangler fellessamling, kan melde seg på fellessamling høsten 2016.

Søknad om opptak: Søknadsskjema (last ned under) sendes innen fristen 12. juni 2016. Sendes tore@svomming.no

 
Hopp til verktøylinje