Digital fellesundervisning

NSF har gjort et grundig arbeid med å fornye modellen for instruktører og Trener 1-utdanning for alle grener. Det skal nå være enklere, mer effektivt, fleksibelt og kostnadsbesparende å fullføre utdanningen.

FELLES UNDERVISNING (ALLE INSTRUKTØRER OG TRENERE): Alle deltakere tar først obligatoriske felles-ekurs. Deretter gjennomfører deltakerne undervisning med kurslærer som nå vil foregå digitalt (påmelding lengre ned i saken). Når utdanningen her først er fullført, trenger du ikke ta den på nytt hvis du feks velger utdanning innenfor ny gren eller rolle. 

SPESIFIKK UNDERVISNING: Deretter velger deltakeren spesifikke kurs for sin gren, enten som instruktør eller trener. Velg e-kurs for din utdanning på NSFs e-kursportal. Praksissamling vil foregå i basseng. Etter praksissamling må alle trenere gjennomføre en praksisperiode i klubb for å få bestått kompetanse. 

 


Påmelding til felles undervisning (digitalt):

Gjør alle tre kurs på en uke, eller ta de kursene du evt. mangler. NB: Du må melde på til alle tre kurs for å få bestått «Felles undervisning»-delen. Hvis du ikke skulle fått mulighet til å delta på alle tre kursene denne gangen, må du vente til ny kursrunde. 

NB: Husk å gjennomføre felles e-kurs før kursstart (linker nederst på siden).

Nye kurs settes opp i tabellen under her vinteren 2022.

UKE  Klokkeslett: Fellesemner: Påmeldingslenke:
       
       
       

 

UKE  Klokkeslett: Fellesemner: Påmeldingslenke:
       
       
       

 
For å gjennomføre påmelding, må du logge inn på MinIdrett med brukernavn og passord. Trenger du hjelp?

For spørsmål om utdanningen, kontakt Tore de Faveri