Digital fellesundervisning

NSF har gjort et grundig arbeid med å fornye modellen for instruktører og Trener 1-utdanning for alle grener. Det skal nå være enklere, mer effektivt, fleksibelt og kostnadsbesparende å fullføre utdanningen.

FELLES UNDERVISNING (ALLE INSTRUKTØRER OG TRENERE): Alle deltakere tar først obligatoriske felles-ekurs. Deretter gjennomfører deltakerne undervisning med kurslærer som nå vil foregå digitalt (påmelding lengre ned i saken). Når utdanningen her først er fullført, trenger du ikke ta den på nytt hvis du feks velger utdanning innenfor ny gren eller rolle. 

SPESIFIKK UNDERVISNING: Deretter velger deltakeren spesifikke kurs for sin gren, enten som instruktør eller trener. Velg e-kurs for din utdanning på NSFs e-kursportal. Praksissamling vil foregå i basseng. Etter praksissamling må alle trenere gjennomføre en praksisperiode i klubb for å få bestått kompetanse. 

 


Påmelding til felles undervisning (digitalt):

Gjør alle tre kurs på en uke, eller ta de kursene du evt. mangler. NB: Du må melde på til alle tre kurs for å få bestått «Felles undervisning»-delen. Hvis du ikke skulle fått mulighet til å delta på alle tre kursene denne gangen, må du vente til ny kursrunde. 

NB: Husk å gjennomføre felles e-kurs før kursstart (linker nederst på siden).

UKE 43 Klokkeslett: Fellesemner: Påmeldingslenke:
Mandag 25/10 18:00-22:00 Instruktør- og trenerrollen i NSF Gjennomført
Tirsdag 26/10 18:00-21:00 Grunnleggende ferdigheter/ organisering Gjennomført
Torsdag 28/10 18:00-22:00 Planlegging og Øktplan Gjennomført

 

UKE 45 Klokkeslett: Fellesemner: Påmeldingslenke:
Mandag 8/11 18:00-22:00 Instruktør- og trenerrollen i NSF https://minidrett.nif.no/Event#5441571-010
Onsdag 10/11 18:00-22:00 Planlegging og Øktplan https://minidrett.nif.no/Event#5441572-010
Torsdag 11/11 18:00-21:00 Grunnleggende ferdigheter/organisering https://minidrett.nif.no/Event#5441575-010

 
For å gjennomføre påmelding, må du logge inn på MinIdrett med brukernavn og passord. Trenger du hjelp?

For spørsmål om utdanningen, kontakt Tore de Faveri