Digitalt Begynnerinstruktørkurs

Mange instruktørkurs har blitt avlyst den siste tiden og vi setter derfor opp digitale Begynnerinstruktørkurs. I tillegg til det digitale kurset må man ta et praksiskurs som arrangeres når vi igjen har fått tilgang på basseng.

Det settes opp 4 teorikurs med 40 plasser på hvert kurs. Kursene arrangeres følgende datoer: Klikk for påmelding for ønsket kurs!

Påmeldingsfristen er satt til 10 dager før første kursdag.

Noen av emnene på det digitale kurset er:

  • Vannets egenskaper
  • Barns utvikling
  • Instruktørrollen
  • Svømmeopplæring fra vanntilvenning til svømmedyktighet

Alle må gjennomføre e-læringene før første kursdag.

De digitale samlingene foregår via Zoom eller Teams. Nærmere informasjon sendes deltakerne etter påmeldingsfristen.

Mellom hver kursdag vil deltakerne arbeide med hjemmeoppgaver til neste kursdag. Det estimeres 2 timer arbeid etter hver kursdag.

Den praktiske samlingen vil bli gjennomført når restriksjonene er lettet, og det er mulig å drive normal aktivitet igjen. Avhengig av deltakernes geografiske spredning, vil den praktiske samlingen arrangeres ulike steder.

Deltakeravgift: Ingen deltakeravgift (reisekostnader/overnatting i forbindelse med praktisk samling må dekkes av deltaker)

Har du spørsmål angående kurset, ta kontakt med Jan Kjensli på jan@svomming.no