Digitalt Trener 1-kurs svømming

PÅMELDING

Vi fikk raskt inn 40 påmeldinger, så nå har vi åpnet for 40 nye plasser (14/4).

Påmelding via MinIdrett, med frist 22. april.

Viktige datoer:

 • Påmeldingsfrist 22. april
 • Gjennomføre e-læring innen 13. mai
 • Samling 1 – Trenerrollen i NSF – 13. mai (digital samling)
 • Samling 2 – Planlegging av trening – 20. mai (digital samling)
 • Samling 3 – Gjennomføring av trening – 27. mai (digital samling)
 • Samling 4 – Evaluering av trening – 3. juni (digital samling)
 • Praktisk samling – dato og sted planlegges senere (høst 2020)
 • Praksisperiode 45 timer, med oppgaver, gjennomføres når restriksjonene er lettet

Alle må gjennomføre e-læring før samling 1. De digitale samlingene foregår via Zoom eller Teams. Nærmere informasjon sendes deltakerne etter påmeldingsfristen.

Etter hver samling vil deltakerne arbeide i appen Teams, hvor gruppediskusjoner fra samlingene leveres og diskuteres. Her kan man kommunisere i plenum, mellom deltakerne, og med kurslærer. Det estimeres 2 timer arbeid etter hver samling.

Den praktiske samlingen vil bli gjennomført når restriksjonene er lettet, og det er mulig å drive normal aktivitet igjen. Avhengig av deltakernes geografiske spredning, vil den praktiske samlingen arrangeres ulike steder.

Deltakeravgift: Ingen deltakeravgift (reisekostnader/overnatting i forbindelse med praktisk samling må dekkes av deltaker)

Har du spørsmål angående kurset, ta kontakt med Tore de Faveri på tore@svomming.no

E-kursene

Alle e-kursene gjennomføres før man møter på digital samling. E-kursene krever innlogging med MinIdrett-bruker. Har man ikke registrert MinIdrett-bruker, kan dette gjøres fra hovedsiden for e-kursene: https://ekurs.nif.no

Digital samling

Alle digitale samlinger må gjennomføres for å inngå i kompetansetildeling. Hver samling er på 4 timer, totalt 16 timer.

 • Samling 1: Trenerrollen i NSF
 • Samling 2: Planlegging
 • Samling 3: Gjennomføring
 • Samling 4: Evaluering

Kompetansetildeling

Trener 1-kompetansen tildeles etter at alle deler er gjennomført. Det er ikke mulig å kombinere denne gjennomføringen med andre del-kurs på Trener 1, da dette er en spesialtilpasning i forbindelse med coronavirusutbruddet.