Dommerkurs vannpolo

Det arrangeres dommerkurs i vannpolo 26. – 27. mai 2018Thon hotell Oslo Airport som ligger like ved Oslo Lufthavn.

Tidspunkt: 10.00-15.00 begge dager.

Dette er et nybegynnerkurs – for de som ikke har tatt dommerkurs før, eller ikke lenger er autorisert. Alle anbefales til å ta kurset for å friske opp dommerkunnskapene og få info om nye regler.

Vannpoloutvalget krever at alle klubber som skal delta i serien og NM sesongen 2018-2019 har med minimum 1 person på dette kurset. 

Dette kurset er sterkt støttet av Norges Svømmeforbund, og derfor oppfordres alle klubber til å sende flere personer på dommerkurset.

Forkunnskaper

Kan delta fra fylte 14 år.

Må før kurset ha lest igjennom de svenske vannpoloregler som du finner her.

Påmelding

Påmelding gjøres gjennom MinIdrett.

Påmeldingsfrist er lørdag 12.mai.

Pris: 500kr per person. Klubb blir fakturert i etterkant av kurset.

Overnatting og reise

Deltakere må selv organisere og bestille reise og overnatting.

 

Kurslærer er Lars Tannerfalk fra det Svenske Simforbundet.

For spørsmål ved kurset, ta kontakt med Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no.