Nettbasert Kretsdommerkurs svømming 9. mai

Når en ikke får gjennomført fysiske kurs, er rene nettbaserte kurs løsningen og lørdag 9. mai blir det KRETSDOMMERKURS i svømming

Kurset arrangeres i regi av NSF sentralt.

  • Lørdag 9. mai kl 1000-1500
  • Påmelding via Min idrett
  • Egen e-læringsmodul må gjennomføres i forkant av kurset. Lenke til denne sendes ut til alle påmeldte
  • Selve kurset gjennomføres via plattformen Zoom. Mer informasjon og lenke pålogging sendes til alle påmeldte i god tid i forveien.
  • Dommerinstruktører på dette kurset er Alice Boyd og Wenche Salte