NSF arrangerer trenerkurs i Open Water

NSF vil arrangere Trener 1 Open Water – del 4 i tilpasset form iht retningslinjer.

I stedet for den tradisjonelle kurshelgen, vil kurset avholdes slik:

  • E-læringsmoduler gjøres i forkant (Trener 1 Del 1, og Del 2).
  • Nettbaserte samlinger – vil foregå over flere kvelder i forkant av praktisk kurs (via Teams eller Zoom).
  • Praktisk kurs utendørs – vil foregå på en dag i etterkant av nettbaserte samlinger. Kurset kan foregå på flere steder i landet. Gjeldende retningslinjer vil bli etterfulgt.

(For å fullføre Trener 1– kompetansen, må deltaker også ha Trener 1 Del 3. I dette tilfellet kan dette kurset gjøres når det igjen lar seg gjøre å arrangere kurs i svømmehall. Det er ingenting i veien for at deltaker kan starte på sin praksisoppgave).

Påmeldingsfrist: innen 25. mai via MinIdrett. Klubben gjør også avtale med NSF om praktisk kurs innen 25. mai. Info under.

Kostnad: Kurset er gratis for deltakere tilsluttet en klubb innenfor Norges Svømmeforbund. Deltaker må selv ha nødvendig utstyr og dekke kostnader til og fra praktisk kurs.

Nettbaserte samlinger: Felles for alle deltakere. 12 timer totalt. 1-3 timer pr samling over 2 uker + oppfølgingssamling.

Datoer nettbaserte samlinger: 27. mai kl. 19-21 (oppstart), 28. mai: 18-21, 3. juni: 19-21, 4. juni: 18-21, 5. juni: kl. 18-19 + oppfølgingssamling: 22. juni: kl 20-21 (i etterkant av praktisk kurs).

Lokal arrangering: NSF ønsker å avholde kurset så lokalt som mulig slik at deltakere unngår lengre reise og overnatting. NSF vil arrangere kurs mellom Sørlandet og Trondheim. Klubben bistår med egnet sted for arrangering, samt organiserer lunsj for deltakerne. Minimum antall deltakere pr kurs er 4 stk.

Dato for lokal arrangering: Klubben avtaler med NSF. Klubben kan velge lørdag eller søndag i uke 23, 24, eller 25 . Varighet: 7 timer (en dag) Klubber i nærheten av hverandre kan gjerne samkjøre slik at vi får flest mulig gjennom kurs. 

Utstyr: våtdrakt, svømmebriller, badehette, (evt. også Open Water buoy, men ikke nødvendig) Sjekk tilbud på våtdrakt fra Arena her.

OBS! Arrangering forutsetter at klubben tar kontakt for interesse slik at vi kan planlegge for praktisk kurs. Deltaker må ha deltatt på e-læring og digitale samlinger i forkant av praktisk kurs. Vennligst gi beskjed ved interesse og oppgi antall aktuelle deltakere innen mandag 25. mai på ingrideikestol.laegreid@svomming.no