Ny utdanningsweb

Norges Svømmeforbund har gleden av å lansere egen utdanningsweb. På disse sidene finner du informasjon om alle utdanningstiltak NSF er ansvarlig for.

All utdanning er sortert under fire kategorier; Instruktører, Trenere, Klubb og Ledelse, Dommer. Disse har du tilgang til fra menyen øverst.

icon-instructors Instruktørutdanning: Her finner du alle våre instruktørkurs, som Begynnerinstruktør og Videregående instruktør svømming, instruktør svømmeopplæring for funksjonshemmede, Baby/småbarnsinstruktør, instruktør i vanngymnastikk osv. I tillegg legger vi ut informasjon om seminarer og konferanser som er av interesse for instruktører.
 icon-trenere Trenerløypa: Her finner du all informasjon om NSFs Trenerløype; Trener 1, 2, 3 og 4. I tillegg har vi en del etterutdanningstiltak, samt andre seminarer og konferanser som det informeres om her.
 icon-klubb&ledelse Klubbutvikling og lederkurs: Her finner du informasjon om lederutdanning samt klubb/organisasjonsutvikling. Alt om klubbesøk, temakvelder, utviklingsprosesser, lederkurs for ungdom, lederforum osv.
 icon-dommere Dommerutdanning: Alle dommerkurs finner du informasjon om her. I tillegg vil det være informasjon om andre seminarer/samlinger som har med dommergjerningen å gjøre.