Nytt Nettbasert Kretsdommerkurs 6. juni

Gode erfaringer med Nettbasert kurs – så vi prøver igjen med Nettbasert KRETSDOMMERKURS svømming – lørdag 6. juni.
Merk – kurset er gratis!

Kurset arrangeres i regi av NSF sentralt.

  • Lørdag 6. juni kl 1000-1600
  • Påmelding via Min idrett
  • Egen e-læringsmodul må gjennomføres i forkant av kurset. Lenke til denne sendes ut til alle påmeldte
  • Selve kurset gjennomføres via plattformen Teams. Mer informasjon og lenke pålogging sendes til alle påmeldte i god tid i forveien.
  • Dommerinstruktør på dette kurset er Wenche Salte
  • Kurset er gratis!