Topptrenerutdanning 2016-2018

Olympiatoppens Topptrener 1 og Topptrener 2-utdanninger starter med nye kull høsten 2016 i samarbeid med henholdsvis Norges idrettshøgskole og NTNU.

Topptrener 1

TOPPTRENER 1 er utviklet i et samarbeid mellom Norges idrettshøgskole og Olympiatoppen. Utdanningen er et supplement til særforbundenes utdanningsprogrammer og tar utgangspunkt i deltakernes praksiskunnskap og erfaringer fra trenergjerningen.

Målgruppen er trenere som på søkertidspunktet og under studiet arbeider med unge, ambisiøse utøvere mellom ca. 15 og 19 år på høyt utviklingsnivå.

Søknadsfrist: 1. mai 2016

Topptrener II

Topptrener II er for trenere som arbeider med idrettsutøvere på høyt nasjonalt og/eller internasjonalt nivå. Utdanningen er et samarbeid mellom NTNU og Olympiatoppen. Studiet bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og Olympiatoppens erfaringer og kunnskap.

Målgruppen er trenere som på søkertidspunktet og under studiet arbeider med utøvere på høyt nasjonalt og/eller internasjonalt nivå, eller trenere som gjennom sitt særforbund kan dokumentere at de er på vei inn i et trenerengasjement for utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

Søknadsfrist: 10. mai 2016