Trener 1 og Instruktørkurs stup høst 2019

Det arrangeres Instruktørkurs stup og Trener 1 del 4 stup i AdO Arena i Bergen 23.-25. august 2019.

  • Instruktørkurs stup arrangeres lørdag 24. – søndag 25. august.
  • Trener 1 del 4 stup arrangeres fredag 23. – søndag 25. august.

Instruktørkurs stup

Instruktørkurs er for de som skal jobbe som instruktører i stupskolen, og tar for seg innholdet i Norges Stupskole.

Tid: Lørdag 24. august kl. 09.00-18.00 og søndag 25. august kl. 09.00-17.00. Mer detaljert timeplan blir sendt til de påmeldte.

Sted: AdO Arena, Bergen

Forkunnskaper: Deltaker kan delta fra året man fyller 15 år og må ha gjennomført to e-læringskurs før kursstart: Generelle emner instruktør NSFog E-læring Norges Stupskole.

Påmelding: Gjøres via MinIdrett

Les mer om innhold i Instruktørkurs stup.

Trener 1 del 4 stup

Denne delen av Trener 1-kurset skal gi trenerne opplæring i hvordan man planlegger for begynnerutøveren, med hensyn på ferdigheter og utvikling, størrelsen på gruppen, målsetninger, utstyr tilgjengelig, andel generell og spesifikk trening. Man skal også få et grunnlag for å kunne organisere treningen på en hensiktsmessig måte. Kurset gir forståelse for hvordan man tilrettelegger stuptrening for funksjonshemmede, med fokus på skjulte funksjonshemninger. Videre gir det trenerne et grunnlag for å gjennomføre teknikktrening med utgangspunkt i enkle og komplekse ferdigheter. Kurset gir også deltakerne forståelse for hvilke fysiske faktorer som må trenes i stup; aerob utholdenhet, statisk styrke, eksplosiv konsentrisk styrke og bevegelighet.

Tid: Fredag 23. august kl. 18.00-21.00. lørdag 24. august kl. 09.00-17.00, søndag 25. august kl. 09.00-15.00.

Sted: AdO Arena, Bergen

Forkunnskaper: Deltaker kan delta fra året man fyller 16 år. Alle deler av Trener 1 utdanningen må være gjennomført for å få tildelt kompetansen Trener 1 stup.

Påmelding: Gjøres via minidrett.no.

Les mer om innhold i del 4 Stup.

Les mer om Trener 1 utdanningen.

For mer info om kursene, ta kontakt med Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no

Lykke til på kurs! 🙂

Foto: Anders Holm

MENY