Trener 2-kurs stup og svømming 2020

Norges Svømmeforbund arrangerer Trener 2 for stup og svømming i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, og særforbundene golf, bandy, ski, orientering, friidrett, triatlon og volleyball. Dette er sjette gang vi arrangerer Trener 2 svømming i dette samarbeidet.

Studiet gir 10 studiepoeng. Første kurssamling er 25.-26. april 2020.

På Høgskolens hjemmeside finner du mer informasjon og påmeldingsmulighet. Søknadsfrist er 15. februar 2020.

  • Samling 1: felles for alle idrettene (en dag fellesundervisning – en dag stup-/svømmespesifikk undervisning). 25.-26. april 2020 på Elverum
  • Samling 2: svømmespesifikk. 8.-10. mai 2020 i Trondheim
  • Samling 2: stupspesifikk. 29.-31. mai 2020 i Bergen
  • Samling 3: felles for alle idrettene. 26.-27. september 2020 på Elverum

Kontaktperson i NSF: Tore de Faveri, tore@svomming.no