Trener 2 svømming 2021

Norges Svømmeforbund arrangerer Trener 2 svømming i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, og særforbundene golf, bandy, ski, orientering, friidrett, triatlon og volleyball. Dette er sjette gang vi arrangerer Trener 2 svømming i dette samarbeidet.

Studiet gir 10 studiepoeng. Første kurssamling er 10.-11. april 2021.

På Høgskolens hjemmeside finner du mer informasjon og påmeldingsmulighet. Påmeldingen åpner 16. desember, og søknadsfristen er 15. februar 2021.

  • Samling 1: felles for alle idrettene (en dag fellesundervisning – en dag svømmespesifikk undervisning). 10.-11. april 2021 på Elverum
  • Samling 2: svømmespesifikk. 28.-30. mai 2021 i Trondheim
  • Samling 3: felles for alle idrettene. 25.-26. september 2021 på Elverum

Kontaktperson i NSF: Tore de Faveri, tore@svomming.no