Videregående instruktørkurs – materiell

Arrangører av “Videregående insturktør”-kurs må bestille kurspakken “Videregående instruktør” på www.idrettsbutikken.no. I tillegg til boken “Svømmeaktiviteter for viderekommende” inneholder kurspakken ett deltakerhefte. Deltakerhefte er gratis ved bestilling av kurspakke (selges ikke enkeltvis), kursarrangør betaler kun porto.