Videregående instruktørkurs – materiell

Arrangører av «Videregående insturktør»-kurs må bestille kurspakken «Videregående instruktør» på www.idrettsbutikken.no. I tillegg til boken «Svømmeaktiviteter for viderekommende» inneholder kurspakken ett deltakerhefte. Deltakerhefte er gratis ved bestilling av kurspakke (selges ikke enkeltvis), kursarrangør betaler kun porto.