Instruktørkurs svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser

Rogaland Svømmekrets og Norges Svømmeforbund har gleden av å invitere til instruktørkurs i svømmeopplæring for funksjonshemmede lørdag 18. mars. Kurset er lagt opp slik at det passer for flere målgrupper: Instruktører i klubber, fysioterapeuter, støttekontakter, fritidsassistenter, lærere og foreldre. Det er en fordel med noe erfaring med svømming/trening i vann og med funksjonshemmede. Innhold i kurset bygger på boka «Fra lek i van til svømming» og er lagt opp med en teoretisk og en praktisk del – der en tar for seg  hvordan en kan tilpasse vanntilvenning og svømmeopplæring for personer med funksjonsnedsettelser.

 

Sted: Teori på Tastaveden skole, Soltunveien 30, 4026 Stavanger. Praktisk del i Tastahallen svømmehall.

Tid: 18. mars kl 0830-1730

Antall deltakere: Minimum 8 deltakere for at kurset kan gjennomføres, maksimalt 20 deltakere.

Kurslærer: Christin Kjosmoen

Pris: Kr 750 for medlemmer i klubber tilsluttet NSF. For øvrige kursdeltakere er pris kr 1500. Medlemmer i klubber tilsluttet NSF har prioritet om kurset blir fullt.
Utgifter til kursmateriell er inkludert i prisen.

Påmelding: Via www.minidrett.no  Påmelding innen 9. mars.
Se også invitasjon til kurset.

Kursavgift faktureres i etterkant kurset.

De som har våtdrakt, oppfordres til å ta med denne til bassengdelen.

 

Kontaktperson i Rogaland Svømmekrets:
Kari Foust, kari.foust@lyse.net / telefon 907 56 887

Kontaktperson Norges Svømmeforbund:

kristin@svomming,no / 21 02 96 73