Lederkurs for ungdom

 

Mål: Hjelpe ungdommer til å utvikle seg til dyktige og initiativrike unge ledere, som ikke bare vil, men også kan og våger.
Målgruppe: Engasjert ungdom mellom 15 og 19 år, som har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør/trener/dommer.
Varighet: 25 timer, fordelt på to samlinger med ca. 3 måneder i mellom (normalt okt/nov og mars). Praksis i klubb, lag og/eller krets i perioden mellom samlingene.
Innhold: Teambuilding, selvtillit/selvfølelse, ledelse og lederrollen, ungdom i sentrum, idrettens organisasjon, arbeids- og endringsverktøy, kommunikasjon, retorikk, lederen som coach og erfaringsutveksling.
Hvem kan arrangere: NSF sentralt

 

Gjennom kurset blir det lagt vekt på å tilføre eller forsterke ungdommenes faglige kompetanse slik at de på en best mulig måte kan bidra inn i idretten som en ressurs, ikke bare fordi man er ungdom.»Her må ung og gammel gå hånd i hånd». Praksis er derfor sterkt vektlagt og er et viktig suksesskriterie. Praksis i klubb skal være avklart før påmelding skjer.

 

Innhold

Første kurshelg:

 • Lederskap
 • Ungdom i sentrum,
 • Idrettens organisasjon
 • Idrettens forandringsverktøy
 • Selvtillit
 • Kommunikasjon
 • Retorikk.

Modulene skal gi ungdommene innsikt i hva lederskap er og hvordan en som leder kan lede andre. De får også vite mer om idrettens organisering, kommunikasjon og retorikk.

Praksisen: (minst 10 timer)

Det er obligatorisk med en presentasjon av hva man har vært med på og lært første kurshelg, for styret i klubben/gruppa.

Utover dette kan praksis f.eks være:

 • Planlegge enkle aktiviteter, idrettslige eller sosiale
 • Lage en handlingsplan for gruppa/laget/klubben sin
 • Være med som en aktiv deltaker i styre/utvalgsmøter
 • Holde møte for å lage ungdomsgruppe eller lignende
 • Dersom man er instruktør kan det inngå som praksis

Andre kurshelg:

 • Erfaringsutveksling
 • Lederen som coach
 • Videre muligheter innen lederutvikling tilpasset ungdom

 

Krav til klubben

Klubben må ha en person som tar aktivt ansvar som veileder for ungdommene. Denne personen:

 • må ha tid og lyst til å jobbe med ungdom
 • bør være en del av ungdommens klubbmiljø
 • skal motivere og støtte ungdommen
 • bør være en del av eller i god kontakt med styret i klubben/gruppa

Veileder og ungdom(mer) avklarer praksis før ungdommene sendes på første kurshelg, men det bør være åpning for endring om ungdommene ønsker det etter 1. kurshelg.

 

Kostnader

Deltakelse, kost og losji og flybilletter dekkes av NSF. Klubben dekker «lokale» reiser for deltakerne.

Dersom deltakere ikke møter til kurset uten å ha varslet arrangør vil klubben måtte dekke de faktiske kostnader som er påløpt.

 

Kommentarer fra ungdommer som har deltatt på kurset

«lært utrolig mye om lederskap, fått selvtillit, fått mange nye venner»

» morsomt, lærerikt, engasjerende, motiverende, interessant»

» gjort meg til en klart bedre leder – kreative læringsmetoder – lært viktige ting jeg kan ta med meg videre i livet»

«bra powerpoint, ga oss utfordringer, motiverende, gøy, lærerrikt, varierte oppgaver, engasjerende, interresant stoff, variert, samarbeid, bedre enn forventet, bra forklaring om hva dere snakker om»

«jeg vil bare si at jeg har hatt en fantastisk helg. Ikke bare har jeg blitt en bedre leder, jeg føler meg også som et bedre menneske. Jeg har virkelig blitt inspirert!»

Se og hør hva Ida fra Nedre Eiker SK og Amel fra Larvik SK mener om kurset.

Lørdagsunderholdning på kurset i mars 2013

Klipp fra kurset i mars 2013

Klipp fra kurset i mars 2014

Lederkurs for ungdom er utarbeidet av en prosjektgruppe oppnevnt av NIF og kan gjennomføres av særforbund og idrettskretser (med godkjente kurslærere).

Kurset har tatt utgangspunkt i ”Aktiv Ungdom”-kurset, som vi benyttet i Sats-Ungt prosjektet, men har et større faglig innhold. I tilllegg er det lagt inn praksis i klubb og en ekstra samling. Dette vil gjøre at det ikke bare blir en happening for ungdommene.

 

Kontakt og spørsmål

Kari Leer Backe-Hansen, kari@svomming.no

MENY