Overdommer svømming

Overdommerkurset er det øverste nivået av dommerkurs i NSF, og skal gi deltakerne en fordypning i rollen som overdommer.

Mål: Deltakerne skal etter endt kurs kunne påta seg oppgaven som overdommer på regionale og større  svømmestevner etter NSFs lover og regler

Målgruppe: Forbundsdommere som har praktisert som lokale overdommere i minimum 2 år.

Varighet:

        – Modul 1: Nettbasert del; teorigjennomføres på egenhånd.

        – Modul 2: Kursdag – Bevisstgjøring og holdningergjennomføres som kursdag tidlig på høsten (ca. 6 timer)

        – Modul 3: Praksis under veiledning ved minimum 2 stevner (ikke stevne- økter)

        – Modul 4: Samling – Refleksjon og evaluering– gjennomføres som en samling rett over vinterferien, ca 6 mnd. etter kursdagen (ca. 4 timer)

Innhold: Svømmeregelverket, spesielt med fokus på overdommerrollen. Overdommerrollen; oppgaver, samspill mellom OD, arrangør, trenere/ledere/svømmere. Undervisning og diskusjon.

Vurdering: Veiledning og tilbakemelding fra DI, samt vurdering gjennom prosessevaluering av kurslærer.

Arrangør: Norges Svømmeforbund sentralt

Kurslærere: FINA- dommere i NSF som er dommerinstruktører.

 

 

MENY