Overdommer svømming

Overdommerkurset er det øverste nivået av dommerkurs i NSF, og skal gi deltakerne en fordypning i rollen som overdommer.

Mål:Deltakerne skal etter endt kurs kunne påta seg oppgaven som overdommer på lokale og regionale svømmestevner etter NSF’s lover og regler.

Målgruppe: Må har vært Forbundsdommere  i minimum 2 år.

Varighet:

        – Modul 1: Nettbasert del; teorigjennomføres på egenhånd.

        – Modul 2: Kursdag – Bevisstgjøring og holdninger –egen kursdag (ca. 6 timer)

        – Modul 3: Praksis under veiledning ved minimum 2 stevner (ikke stevne- økter)

Innhold: Svømmeregelverket, spesielt med fokus på overdommerrollen. Overdommerrollen; oppgaver, samspill mellom OD, arrangør, trenere/ledere/svømmere. Undervisning og diskusjon.

Vurdering: Veiledning og tilbakemelding fra Dommerinstruktør, samt vurdering gjennom prosessevaluering av kurslærer.

Arrangør: Norges Svømmeforbund sentralt

Kurslærere: FINA- dommere i NSF som er dommerinstruktører.