Forbundsdommer stup

Mål: Deltakerne skal kunne dømme stevner i kretsregi. Deltakerne skal ha kjennskap til dommerens viktigste oppgave; at “alle konkurrerer under like forhold og at ingen deltaker får en uberettiget fordel fremfor de andre”.
Målgruppe: Kretsdommere som har fylt 18 år og har vært autorisert dommer i minst 2 år.
Varighet: 15 timer
Innhold: Regler, stevne, dømming, stupleder/overdommer.
Autorisasjon: Skriftlig eksamen.
Hvem kan arrangere: Klubber og kretser tilknytet Norges Svømmeforbund