Forbundsdommer svømming

Mål: Deltakerne skal kunne dømme stevner i forbundsregi. Deltakerne skal ha kjennskap til dommernes viktigste oppgave; at «alle konkurrerer under like forhold og at ingen deltaker får en uberettiget fordel fremfor de andre».
Målgruppe: Kretsdommere som har fylt 18 år og har vært autorisert dommer i minst 2 år
Varighet: Repetisjon av nettbasert del av kretsdommerkurs + 6 timer fysisk kursdag.
Innhold: Casebaserte oppgaver i grupper.
Autorisasjon: Kandidatene vurderes ut fra deltakelse i gruppediskusjoner.
Hvem kan arrangere? Klubber og kretser tilknyttet Norges Svømmeforbund.
Hva får deltakerne? Forbundsdommerskjorte etter gjennomført og bestått kurs.
 
Hopp til verktøylinje