Kretsdommer artistisk svømming

I artistisk svømming er det to nivåer av Kretsdommer. Begge står beskrevet under:

Kretsdommer 1

Mål: Deltager skal kunne dømme stjernekonkurranser og stjernetester opp til og med stjerne 6. Deltager skal kunne forstå dommerens rolle og ansvar i en konkurransesituasjon, og ha generell kunnskap om idrettens organisering og regelverk knyttet til idrett generelt og artistisk svømming spesielt.  Deltaker må ha gjennomført e-læringsmodulen før deltakelse på kurset.
Kort beskrivelse: Kan dømme Stjerne 1-6 figurer
Målgruppe: De som vil bli kretsdommer i artistisk svømming på nivå 1. Dette kan være tidligere svømmere, foreldre eller trenere som ønsker å øke kompetansen sin. Deltager må ikke ha svømt artistisk svømming selv.
Forkunnskaper: Kan delta fra fylte 14 år.
Varighet: 20 timer (16 timer kurs, 4 timer e-læring)
Innhold:
 • E-læring
 • Gjennomføring av konkurranser
 • Dommerrollen
 • Oppbygning av Finaboken, Dommermanual og Stjernemanual
 • Gjennomgang av grunnstillinger, posisjoner og overganger
 • Karakterskalen
 • Bedømming av figurer, gjennomgang av stjerner 1-6 med videoer
 • Prøvedømming av videoer
 • Konkurransenstigen i Norge
Autorisasjon: Deltager må ha gjennomført e-læring og kurs, samt bestått eksamen og praksis.

 • Praktisk dømming på 1 stjernetest i stjerne 1-3 og 1 stjernetest i stjerne 4-6 med dommerinstruktør til stede. Evt. godkjent skyggedømming på stjernekonkuranse.
  • Videodømming ved behov, med tilbakemelding
Konkurranser som kan dømmes:  Autorisert til å dømme Stjernekonkurranse opp til stjerne 6 + stjernetesting 1-6.
Materiell deltaker:
 • Dommermanual: FINA appendix for dommere
 • Stjernemanual: innhold 1-6 – testskjema. Skjema med oversikt over hva som må til for å bestå.
 • Fina-håndbok
Hvem kan arrangere: I dag arrangerer Norges Svømmeforbund kurset sentralt. Etter hvert vil klubber og kretser tilknyttet Norges Svømmeforbund kunne arrangere kurset.

E-læring Kretsdommer 1 artistisk svømming ligger her.

Studieplan Kretsdommerkurs synkron nivå 1


Kretsdommer 2

Mål: Etter gjennomført kretsdommer nivå 2 vil deltakeren ha tilegnet seg kompetanse på bedømming av stjerne 7-10 og World Aquatics (WA) Age group, junior og senior figurer.  Deltakeren har fått inngående kunnskap om hvordan fri musikksvømming skal bedømmes både mht teknisk utførelse, artistisk inntrykk og vanskelighetsgrad, og være kompetent til å bedømme alle de tre kategoriene.
Kort beskrivelse:  Kan dømme Stjerne 7-10 + World Aquatics (WA) Age Group figurer, junior og senior figurer + fri musikksvømming
Målgruppe: Dommere som har gjennomført kretsdommer nivå 1 og har ønske om å videreutvikle seg som dommer og å kunne dømme i  konkurranser på høyere nivåer.
Forkunnskaper: Må ha godkjent og være autorisert Kretsdommer nivå 1 og ha fylt 16 år
Varighet: 20 timer (16 timer kurs, ca. 4 timer e-læring)
Innhold:
 • E-læring
 • Gjennomgang av stjerne 7 til 10
 • Gjennomgang av WA Age-group figurer, junior og senior figurer
 • Konkurranseformer fri musikksvømming. Lag, duett, solo og kombinasjon. Lengde på musikksvømming i de ulike aldersgruppene.
 • Karakterskalaen for musikksvømming
 • Eksamen med videodømming
Autorisasjon:
 • Dommer må ha gjort e-læring og deltatt på kurset, samt bestått videodømming eksamen
 • Praktisk dømming:
  • 2 stjernetester av stjerne 7, 8, 9 eller 10
  • Skyggedømt i Stjernekonkurransen i stjerne 7-10 og fått godkjent
  • Skyggedømt i Barracudacup eller Landskonkurranse og fått godkjent
   • Evt. skyggedømt i en nordisk konkurranse og fått godkjent.
Konkurranser som kan dømmes: Autorisert til å dømme Stjernekonkurranse og stjernetesting 7-10, WA-figurer, Barracuda cup og Landskonkurransen. I tillegg dømme test av superstjerner.
Materiell deltaker:  Stjernemanual, WA-håndbok og WA dommermanual
Hvem kan arrangere:  I dag arrangerer Norges Svømmeforbund kurset sentralt. Etter hvert vil klubber og kretser tilknyttet Norges Svømmeforbund kunne arrangere kurset.

E-læring Kretsdommer 2 artistisk svømming ligger her.

Studieplan Kretsdommerkurs artistisk svømming nivå 2 (kommer)

 
Hopp til verktøylinje