Kretsdommer synkron

I synkronsvømming er det to nivåer av Kretsdommer. Begge står beskrevet under:

Kretsdommer 1

Mål: Deltager skal kunne dømme stjernekonkurranser og stjernetester opp til og med stjerne 6. Deltager skal kunne forstå dommerens rolle og ansvar i en konkurransesituasjon, og ha generell kunnskap om idrettens organisering og regelverk knyttet til idrett generelt og synkronsvømming spesielt.  Deltaker må ha gjennomført e-læringsmodulen før deltkelse på kurset.
Kort beskrivelse: Kan dømme Stjerne 1-6 figurer
Målgruppe: De som vil bli kretsdommer i synkronsvømming på nivå 1. Dette kan være tidligere svømmere, foreldre eller trenere som ønsker å øke kompetansen sin. Deltager må ikke ha svømt synkronsvømming selv.
Forkunnskaper: Kan delta fra fylte 14 år.
Varighet: 20 timer (16 timer kurs, 4 timer e-læring)
Innhold:
 • E-læring
 • Gjennomføring av konkurranser
 • Dommerrollen
 • Oppbygning av Finaboken, Dommermanual og Stjernemanual
 • Gjennomgang av grunnstillinger, posisjoner og overganger
 • Karakterskalen
 • Bedømming av figurer, gjennomgang av stjerner 1-6 med videoer
 • Prøvedømming av videoer
 • Konkurransenstigen i Norge
Autorisasjon: Deltager må ha gjennomført e-læring og kurs, samt bestått eksamen og praksis.

 • Praktisk dømming på 1 stjernetest i stjerne 1-3 og 1 stjernetest i stjerne 4-6 med dommerinstruktør til stede. Evt. godkjent skyggedømming på stjernekonkuranse.
  • Videodømming ved behov, med tilbakemelding
Konkurranser som kan dømmes:  Autorisert til å dømme Stjernekonkurranse opp til stjerne 6 + stjernetesting 1-6.
Materiell deltaker:
 • Dommermanual: FINA appendix for dommere
 • Stjernemanual: innhold 1-6 – testskjema. Skjema med oversikt over hva som må til for å bestå.
 • Fina-håndbok
Hvem kan arrangere: Idag arrangerer Norges Svømmeforbund kurset sentralt. Etterhvert vil klubber og kretser tilknyttet Norges Svømmeforbund kunne arrangere kurset.

E-læring Kretsdommer 1 synkronsvømming ligger her.

Studieplan Kretsdommerkurs synkron nivå 1


Kretsdommer 2

Mål: Etter gjennomført kretsdommer nivå 2 vil deltakeren ha tilegnet seg kompetanse på bedømming av stjerne 7-10 og FINA Age group, junior og senior figurer.  Deltakeren har fått inngående kunnskap om hvordan fri musikksvømming skal bedømmes både mht teknisk utførelse, artistisk inntrykk og vanskelighetsgrad, og være kompetent til å bedømme alle de tre kategoriene.
Kort beskrivelse:  Kan dømme Stjerne 7-10 + FINA Age Group figurer, junior og senior figurer + fri musikksvømming
Målgruppe: Dommere som har gjennomført kretsdommer nivå 1 og har ønske om å videreutvikle seg som dommer og å kunne dømme i  konkurranser på høyere nivåer.
Forkunnskaper: Må ha godkjent og være autorisert Kretsdommer nivå 1 og ha fylt 16 år
Varighet: 20 timer (16 timer kurs, ca. 4 timer e-læring)
Innhold:
 • E-læring
 • Gjennomgang av stjerne 7 til 10
 • Gjennomgang av FINA Age-group figurer, junior og senior figurer
 • Konkurranseformer fri musikksvømming. Lag, duett, solo og kombinasjon. Lengde på musikksvømming i de ulike aldersgruppene.
 • Karakterskalaen for musikksvømming
 • Eksamen med videodømming
Autorisasjon:
 • Dommer må ha gjort e-læring og deltatt på kurset, samt bestått videodømming eksamen
 • Praktisk dømming:
  • 2 stjernetester av stjerne 7, 8, 9 eller 10
  • Skyggedømt i Stjernekonkurransen i stjerne 7-10 og fått godkjent
  • Skyggedømt i Barracudacup eller Landskonkurranse og fått godkjent
   • Evt. skyggedømt i en nordisk konkurranse og fått godkjent.
Konkurranser som kan dømmes: Autorisert til å dømme Stjernekonkurranse og stjernetesting 7-10, FINA figurer, Barracuda cup og Landskonkurransen. I tillegg dømme test av superstjerner.
Materiell deltaker:  Stjernemanual, Fina-håndbok og Finas dommermanual
Hvem kan arrangere:  Idag arrangerer Norges Svømmeforbund kurset sentralt. Etterhvert vil klubber og kretser tilknyttet Norges Svømmeforbund kunne arrangere kurset.

E-læring Kretsdommer 2 synkronsvømming ligger her.

Studieplan Kretsdommerkurs synkron nivå 2