Anleggsbesøk

Anlegg er en viktig del av klubbdriften, og noe som må være på plass for at klubber i Norges Svømmeforbund skal kunne drive aktivitet. Derfor er det viktig at klubben alltid har anlegg på agendaen, for å sikre at det er nok bassengtid og plass til klubben nå og i fremtiden.

For å få på plass nye anlegg, er det viktig med en god prosess, og at klubben starter tidlig. Det tar lang tid å få dette på plass. Klubben må derfor også ha en anleggsstrategi og en anleggsansvarlig i styret. Klubben må være bevisst på at dette krever at klubben jobber systematisk over tid. Norges Svømmeforbund kan være en rådgiver, og bistå med hjelp i prosessen. Det er klubben selv som eier prosessen, og må sørge for fremgang.

For å hjelpe klubbene med dette, har Norges Svømmeforbund to ulike besøk klubben kan få av vår anleggskonsulent. Besøkene er gratis for klubben.

Det ene besøket går på å hjelpe klubben å komme i gang med en anleggsprosess opp mot kommune, og informasjon om ulike prosesser og anleggstema. Dette tilpasses klubbens behov og ønsker. Det andre besøket går på rådgivning til klubb, kommune og prosjekteiere når det er vedtatt at anlegg skal bygges, slik at idrettens behov og ønsker blir hørt i prosessen.

Kontakt: Ta kontakt med anleggskonsulent Erlend Alstad: erlend@svomming.no for å booke besøk og spørsmål ang. anlegg.  

 

Anleggsbesøk i klubb

Målgruppe: For klubber som ønsker å starte prosessen med å bygge nytt anlegg, eller ønsker å lage en anleggsstrategi. Deltakere bør være: styret i klubb, evt. daglig leder, anleggsansvarlig i klubb, og andre interesserte som ønsker å lære med om anleggsutvikling.

Mål med besøket:

Hovedmålet med besøket er å styrke klubben til å jobbe videre med anleggssituasjonen, og gjøre klubben i stand til å jobbe opp mot kommune for å få det anlegget klubben trenger.

Besøket kan tilpasses ut fra klubbens ønsker og behov.

Forberedelser:

 • Velge klubbtypen sin
 • Gjennomføre Bedre klubb del 1 og del 2
 • Ha diskutert i styret hva behovet til klubben er nå, om 2 år, 5 år og 10 år
 • Det kan være lurt å ha sendt ut medlemsundersøkelse der det er spørsmål om anlegget i dag. Bruk gjerne Members 1st.
 • Klubben må være forberedt på at klubben selv må jobbe med utvalgte tiltak i etterkant av besøket.
 • Viktig med god dialog med anleggskonsulent i NSF, slik at tema for møtet er avklart i forkant av møtet.

Utgangspunkt og eksempler på agenda på besøket:

Tilpasses klubbens ønsker og behov

 • Info om NSF og anleggssituasjonen i Norge i dag
 • Info om hvordan anleggsprosesser foregår
 • Informasjon om tema klubben ønsker, eks:
  • Hvordan forholde seg til og samarbeide med ulike aktører som kommune, idrettsråd, prosjekteiere, arkitekter osv.
  • Idrettsrådet – en viktig rolle
  • Hvordan fungerer spillemidler og anlegg
 • Rollen anleggsansvarlig – hva innebærer det?
 • Anleggsstrategi: kartlegging av klubbens behov nå og i fremtiden
  • Erkjennelsen av situasjonen
  • Status anlegg i dag
  • Hva skjer i fremtiden?
 • Driftsmodeller når anlegg er ferdig
  • Prinsippdokument NSF

Varighet: Kan variere ut fra klubbens ønsker, men ca. 2-4 timer.

 

Rådgiving i anleggsprosesser som er i gang

Målgruppe: Representanter klubb, evt. kommune, anleggseier og arkitekter. Kommunen har vedtatt prosess med nytt anlegg.

Mål med besøket:  

Bistå klubb i å få frem klubbens behov og ønsker i det nye anlegget som skal bygges. Besøket tilpasses klubbens og prosessen sine behov.

Forberedelser:

 • Viktig at Norges Svømmeforbund er med tidlig i prosessen. Klubb bør derfor kontakte anleggsrådgiver i NSF så tidlig som mulig.
 • Klubben må være forberedt på å jobbe med utvalgte tiltak i etterkant av besøket.
 • Klubben har god dialog med Idrettsråd og kommune
 • Klubben bør ha en anleggsstrategi
 • Klubben har valgt klubbtype
 • Klubben har gjennomført Bedre klubb del 1 og 2
 • Det kan være lurt å ha sendt ut medlemsundersøkelse der det er spørsmål om anlegget i dag. Bruk gjerne Members 1st.

Utgangspunkt og eksempler på agenda på besøket:

Tilpasses klubbens ønsker og behov

 • NSFs anleggsrådgiver bistår klubb, kommune og evt. arkitekter/prosjektledere med tips og kunnskap rundt anlegget som skal bygges
 • Få frem klubben og idrettens behov i anlegget, slik at idrettens posisjon i anlegget er godt forankret fra starten av
 • Behov i kommunen nå og i fremtiden
 • Målboka
 • Spillemidler og NSFs prinsippdokument for idrettsanlegg.
 • Driftsmodell når anlegget er ferdig.

Varighet: Kan variere ut ifra klubb/prosjektets ønsker, men ca. 2 timer.

 
Hopp til verktøylinje