Stup

Trener 2 med studiepoeng

NSF samarbeider med Høgskolen i Innlandet avd Elverum, og flere andre særforbund (golf, innebandy, ski, friidrett, orientering, volleyball, triatlon), om å gjennomføre Trener 2 som høgskolestudie.

Trener 2 går over tre samlinger, hvor samling 1 og 3 gjennomføres sammen med flere idretter, og samling 2 er stupspesifikk. Studiet gir 10 studiepoeng. Mer informasjon om Trener 2-kurset på Elverum finnes her.

På Trener 2 er det fokus på deltakelse og utvikling, og kurset inneholder blant annet disse emnene:

E-kurs for Trener 2:

  • Aldersrelatert trening 2
  • Idrettsernæring
  • Om spiseforstyrrelser
  • Antidoping (Ren Utøver)
  • NSFs e-kurs Trener 2 stup (er under utvikling)

Gå hit for å ta e-kursene.

Samling 1 og 3 inneholder i stor grad syntesefag, som f.eks trenerrollen, motivasjon og læring, utøversamtalen, bruk av teknologiske verktøy (basseng og teori), treningslære, basistrening, bevegelsesapparatet, målsettingsprosessen osv.

Samling 2 inneholder stupspesifikke emner, som f.eks observasjon, praktisk økt med stupteknikk, analyse av stupteknikk, oppbygging av stup, planlegging og gjennomføring av økt, planlegging av teknikktrening ihht utviklingstrapp osv.

Praksiskravet er 75 timer. Praksisperioden starter allerede på første samling, og må gjennomføres i løpet av ett år etter siste kursdel.

Obligatoriske arbeidskrav gjennomføres mellom samlingene, og utgjør deler av praksistiden. Planlegging og evaluering av treningsøktene er inkludert i praksistiden, men det skal etterstrebes at minimum 60 timer er instruksjon/veiledning i basseng/tørrtrening av målgruppen.

Klubb/trener dekker alle kostnader. NSF utbetaler kr 3000,- i utdanningsstøtte til klubb, etter fullført utdanning.